‘Nyqvist wilde naar Amsterdam om Endstra te doden’

Bredanaar Ron Nyqvist zou volgens getuigen in 2001 naar Amsterdam hebben willen rijden om de criminele vastgoedinvesteerder Willem Endstra (foto) te vermoorden. Hij had toen net twee Bredase vastgoedhandelaars doodgeschoten.

Door Wim van de Pol

Dat blijkt volgens de advocaten van Willem Holleeder uit verschillende getuigenverklaringen. Donderdag presenteerden Sander Janssen en Robert Malewicz voor de Amsterdamse rechtbank een verzoek om de voorlopige hechtenis van Holleeder in de zaak van de moord op Willem Endstra op te heffen.

Volgens hen is Holleeder niet in verband te brengen met de moord op Willem Endstra (in 2004). In zijn pleidooi schetste Sander Janssen een keur aan personen die een reden hadden kunnen hebben Endstra te vermoorden.

Mega Sport

Een groep personen die voortkwam uit de zogeheten Juliet-bende uit de jaren negentig investeerde geld bij Endstra. Onder meer Ron Nyqvist belegde een twintigtal miljoenen rechtstreeks bij Endstra en bij Rob en Erik Driesen uit Breda, die samen met Endstra onroerend goed aankochten. Verschillende getuigen hebben hierover in detail verklaard.

Erndstra had onder meer sportcomplex Mega Sport in Breda in eigendom. Ron Nyqvist en anderen zagen dat als betaald met hun geld.

Er ontstonden in 2000 en 2001 grote problemen over geld. Endstra eiste op zeker moment geld terug van de Driesens en eiste ontruiming van het Mega Sport-complex.

Zenuwachtig

Ron Nyqvist raakte zenuwachtig omdat hij bang was zijn geld kwijt te raken, temeer daar de twee broers een fenomenaal uitgavenpatroon hadden. Hij reclameerde bij Endstra. De Driesens leken hun geld kwijt te zijn.

Daarna werd het huis van Nyqvist beschoten en in april 2001 overleefde hij de ontploffing van een handgranaat onder zijn auto. Nyqvist verdacht zowel Endstra als de broers Driesen hiervan.

Op 20 mei 2001 had Nyqvist nachtenlang niet geslapen door zwaar cocaïne- en drankgebruik. Zwaar onder invloed schoot hij op een zondagochtend, temidden van familie en kinderen van de Driesens, Rob en Erik Driesen dood met een pistool.

Amsterdam

Advocaat Janssen citeerde getuige en zakenman Harry Pen (die ook met Endstra zakendeed) die blijkt in de zaak te hebben verklaard dat Nyqvist direct na die dubbele moord mensen benaderde met het verzoek hem naar Amsterdam te brengen om ook Endstra te doden.

Pen zegt zelf door Nyqvist hierover te zijn benaderd. Oud-Juliet-man John Jansen heeft ook verklaard dat in het Bredase milieu bekend was dat Nyqvist pogingen had gedaan om naar Endstra te komen.

Nadat niemand Nyqvist wilde helpen bleef deze in verwarring op straat achter. Hij sprong achterop bij een fietser en meldde zich bij de politie. Voor de dubbele moord kreeg hij twintig jaar cel.

In 2015 pleegde hij zelfmoord in een parkeergarage in Amsterdam.

Zijn miljoenen kreeg Nyqvist niet terug

‘Het gevaar voor Nyqvist was voorbij’

Ron Nyqvist belegde bij Endstra (UPDATE)