Oud-xtc-handelaar in hoger beroep in Endstra-zaak

Voormalig xtc-handelaar Ronald van Essen is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechtbank in Amsterdam om geen openbaar getuigenverhoor toe te staan in zijn zaak tegen de erven-Endstra. Dat heeft zijn advocaat Peter Schouten laten weten.

Kerst 1999

Van Essen, die invalide raakte na een moordaanslag met Kerst 1999, wil met dat getuigenverhoor aantonen dat hij recht heeft op geld uit de erven Endstra en dat Haico Endstra kennis had van een aanslag die broer Willem zou hebben laten plegen.

Verjaard

De rechtbank bepaalde vorig jaar dat de zaak is verjaard omdat de claim pas in 2014 bij de vereffenaar van de erfenis is aangemeld. De advocaat van Van Essen schrijft nu dat beoordeling of er een sprake is van verjaring aan de rechter die ten principale uiteindelijk over de zaak oordeelt en niet aan de rechter die besluit over al dan niet houden van een voorlopig getuigenverhoor. Verder schrijft Schouten dat aan de weigeringsgronden voor een openbaar getuigenverhoor niet is voldaan.

Onvoldoende aanwijzingen

Ten aanzien van Haico Endstra was de rechter niet zeker over de verjaring maar de rechter vond dat het overgelegde dossier onvoldoende aanwijzingen bevatte dat Haico Endstra kennis droeg van een door zijn broer uitgelokte moordaanslag op Ronald van Essen. Peter Schouten schrijft aan het hof dat er wel degelijk aanwijzingen zijn. Er is 1999 aan twee strafrechtelijke onderzoeken een proces-verbaal toegevoegd dat Willem Endstra opdrachtgever voor de liquidatie was.

Dat het Openbaar Ministerie geen aanknopingspunten zag om Haico Endstra te vervolgen mag geen reden zijn om te verhinderen Van Essen hiervoor bewijs aan te dragen, vindt Schouten. Hij wijst erop dat de rechtbank de identiteit kan geven van een anonieme getuige die verklaart dat de toen nog levende crimineel Sam Klepper op verzoek van Willem Endstra opdracht gaf Van Essen om het leven te brengen.

Zie de eerdere berichten over de zaak:

Rechtbank wijst getuigenverhoor Endstra-zaak af (UPDATE)

Niemand mag de Endstra-administratie zien

Hoe het OM Willem Endstra nooit vervolgde (#4 VIDEO)

Claim bij de erven van Willem Endstra (#3)

De aanslag op Ronald van Essen (#2)

Vriendschap, miljoenen, moordaanslag (#1)