Rechtbank wijst getuigenverhoor Endstra-zaak af (UPDATE)

De rechter-commissaris in Amsterdam vindt niet dat er een openbaar getuigenverhoor moet komen in de zaak van Ronald van Essen tegen de erven Endstra. De rechter vindt dat de feiten zijn verjaard.

Verjaard

Oud-xtc-handelaar Ronald van Essen vindt dat de geliquideerde Willem Endstra hem nog dertig miljoen schuldig was en stelt dat deze samen met zijn broer Haico in 1999 heeft geprobeerd hem te laten liquideren. Die aanslag mislukte en sindsdien is Van Essen zwaar gehandicapt.

Van Essen wil over de kwestie onder ede 31 getuigen laten horen voor een procedure om schadevergoeding tegen de erven Endstra. Volgens advocaat Peter Schouten hadden Van Essen en Endstra afspraken gemaakt om samen onroerend goed te kopen. Van Essen legde oorspronkelijk ter waarde van 10 miljoen euro in.

De rechter stelt dat in 2007 en 2008 de feiten verjaard zijn. Ook vindt de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat de bedrijven van de erven Endstra Wilmar en Apollo betrokken zijn geweest bij financiering door Van Essen.

Aanslag

De rechter zegt ook dat er niet voldoende aanwijzingen zijn dat Haico Endstra betrokken was bij opdracht geven voor de aanslag op Van Essen. Advocaat Schouten had daarvoor bewijs aangedragen en voorgesteld dat een zekere getuige X hierover tijdens een verhoor zou kunnen verklaren. Niet duidelijk is wat X nu te vertellen heeft aldus de rechter-commissaris.

Advocaat Peter Schouten zegt:

Er gaat een perverse prikkel van uit als je een schuldeiser door het hoofd kan schieten en hij dan door verjaring niet meer kan opeisen wat hij tegoed heeft.

Van Essen gaat in hoger beroep.

Zie ook:

Niemand mag de Endstra-administratie zien

Klacht tegen vereffenaar Endstra-erfenis

Hoe het OM Willem Endstra nooit vervolgde (#4 VIDEO)

Claim bij de erven van Willem Endstra (#3)

De aanslag op Ronald van Essen (#2)

Vriendschap, miljoenen, moordaanslag (#1)