Niemand mag de Endstra-administratie zien

Donderdag besluit de rechtbank of er een openbaar getuigenverhoor komt in de zaak van een voormalig xtc-handelaar tegen de erven Willem Endstra. In die zaak – en ook in de moordzaak tegen Willem Holleeder en die van Jan Dirk Paarlberg – staat de financiële administratie van wijlen Endstra centraal.

Door @Wim van de Pol

Bij Holleeder en Paarlberg draait het om de vraag door wie de in 2004 geliquideerde vastgoedhandelaar Willem Endstra werd afgeperst. En ook over de vraag hoe crimineel Endstra nu eigenlijk zelf was. Antwoorden liggen waarschijnlijk besloten in de omvangrijke administratie die op 17 mei 2004 na de liquidatie van Endstra aan de Amsterdamse Apollolaan in beslag werd genomen.

De hele zaak is allang gedigitaliseerd en beschikbaar. Maar geen rechter heeft tot nu toe de duizenden documenten in willen zien. Het Openbaar Ministerie selecteerde slechts enkele stukken. Genoeg voor rechters om Holleeder te veroordelen voor afpersing van Endstra en Jan Dirk Paarlberg voor het wegsluizen van dit geld via transacties met Endstra.

Belastingzaak

Dit jaar waren er echter plotseling raadsheren van een gerechtshof die de administratie wel degelijk op tafel wilden hebben, en wel in de belastingzaak van Paarlberg. Die zaak draait om geld dat van Endstra naar Paarlberg ging.

Volgens de Belastingdienst was Paarlberg nog een en ander verschuldigd. Holleeder had immers ruim 17 miljoen euro afgeperst van Endstra, geld dat Paarlberg voor hem ontving, aldus de veroordelingen. De Belastingdienst zag dat geld als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’ en dus als te belasten in box 1. Er volgde een naheffing inkomstenbelasting 2001-2005 aan Paarlberg plus een boete van 50%.

Paarlberg weigerde dat te voldoen, maar moet dat nu toch, zeggen de rechtbank en het hof.

Weigering

Een vreemde kwestie in die zaak is dat het gerechtshof in de belastingzaak dit jaar opdroeg aan het Openbaar Ministerie om de Endstra-administratie aan het dossier te voegen. De inspecteur van de Belastingdienst weigerde echter kortweg (al dan niet in besloten samenspraak met het Openbaar Ministerie) hieraan te voldoen.

Ondanks deze botte – of in ieder geval onbeleefde weigering – verbond het hof hier geen consequenties aan. Paarlberg werd andermaal veroordeeld en is nu in cassatie bij de Hoge Raad. Frans Sijbers, advocaat van Paarlberg:

Het Openbaar Ministerie heeft enkele welgevallige stukken uit de administratie  gehaald maar 99% is nooit overlegd. Ik vind het heel bijzonder dat een overheid die zegt niks te verbergen te hebben stukken die gewoon beschikbaar zijn niet wil overleggen, ondanks een gebod van het gerechtshof.

Holleeder

Ook voor de verdediging van de van moord op Endstra verdachte Willem Holleeder zijn natuurlijk de details in de financiële huishouding (en andere stukken die bij Endstra op kantoor zijn gevonden) van belang. Volgend jaar zal blijken wat de rechtbank in Amsterdam hiervan vindt.

Hete aardappel

De rechtbank in Amsterdam heeft echter eerst nog een andere hete aardappel op het bord.

Morgen moet de rechter besluiten of er getuigen in het openbaar en onder ede over de financiële relatie tussen Willem Endstra en de invalide ex-xtc-handelaar Ronald van Essen moeten worden gehoord. Hij zegt dat Willem Endstra en diens broer Haico hem vele miljoenen aan drugsgeld schuldig zijn. Hij zegt ook dat Willem en Haico hem uit de weg wilden ruimen vanwege die schuld en dat zij opdracht gaven hem te liquideren. Met Kerst 1999 werd Van Essen beschoten en raakte hij deels verlamd. Van Essen heeft aangifte tegen Haico Endstra gedaan.

Mocht de rechtbank besluiten getuigen te horen dan zal zich dat verhoor richten op Haico Endstra, die in de zaken van Paarlberg en Holleeder heeft verklaard indertijd steeds maar aan het zeilen te zijn geweest, en niets van de financiën in het miljoenen-concern te hebben geweten.

Maar ook zal als vanzelf de vraag opdoemen wat er aan informatie te vinden is in de administratie van de criminele vastgoedhandelaar Endstra, die het Openbaar Ministerie kennelijk tot elke prijs wil achterhouden.

Zie ook:

Klacht tegen vereffenaar Endstra-erfenis

Hoe het OM Willem Endstra nooit vervolgde (#4 VIDEO)

Claim bij de erven van Willem Endstra (#3)

De aanslag op Ronald van Essen (#2)

Vriendschap, miljoenen, moordaanslag (#1)