Productie cocabladeren naar nieuwe records

Nieuwe cijfers van de Verenigde Naties laten zien dat de productie van cocablaadjes in Colombia sterk blijft stijgen. Het gebied in Colombia waar coca – de grondstof voor cocaïne – wordt geteeld is nog nooit zo groot geweest. En nog nooit waren er zoveel blaadjes op de wereldmarkt.

Grootste producent

Volgens een rapport van de Verenigde Naties groeide dat gebied in 2017 met 17% tot 2.170 vierkante kilometer. Eind 2017 werd in Colombia op 171.000 hectare land coca verbouwd. Colombia is sinds enige jaren weer de grootste producent van cocablaadjes en cocaïne  ter wereld. Peru was in het recente verleden enige tijd de grootste producent van blaadjes.

Nu wordt er in Colombia 33% meer blad geproduceerd dan in 2012. Dat veroorzaakt ook een veel grotere productie van cocaïne en lagere prijs van cocaïne in Colombia. En daardoor komt er weer meer cocaïne naar Europa omdat de prijs in Europa hoog blijft.

Satellieten

De cijfers van de Verenigde Naties zijn vooral gebaseerd op analyses van waarneming door satellieten.

Colombia probeert zelf en met steun van de Verenigde Staten de productie van cocaïne terug te dringen. De VS steekt hij per jaar 400 miljoen euro in. Colombia krijgt verder van de Verenigde Naties jaarlijks  300 miljoen krijgt om de productie van cocaïne te verminderen door boeren te compenseren die coca-teelt vervangen door verbouw van bijvoorbeeld sinaasappelen of andere gewassen.

Vernietigen

Vorige maand werd bekend dat de nieuwe Colombiaanse regering met hernieuwde energie drugsbestrijdingsbeleid zou gaan voeren. Belangrijk onderdeel daarvan is het hervatten van vernietigen van coca-struiken met sproeivliegtuigen en drones. De vorige regering was daarmee gestopt in het kader van de vredesbesprekingen met de voormalige guerrilla-beweging FARC.

Eén van de oorzaken van de groei van de coca-productie is dat criminele groepen zeggenschap van de FARC hebben overgenomen in gebieden die geschikt zijn voor de verbouw van coca.

Zie ook:

Meer coke onderschept in Colombia

Coca-boom in Colombia met gevolgen in Nederland

Coca groeit weer als kool in Colombia