Rechtbank wil geen nader onderzoek observatie advocaten

De rechtbank Haarlem wil niet verder onderzoeken wat de gang van zaken is geweest rond het observeren van de advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering (foto) in 2019 in Dubai, tijdens hun onderhoud met Khalid J.. Deze J. staat met anderen terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie die drie moorden liet plegen. De recherche liet de advocaten observeren omdat men dacht dat de advocaten de gezochte Ridouan Taghi zouden ontmoeten.

Getuigen

Advocaten Bénédicte Ficq en Leon van Kleef (van J.) hadden de rechtbank onder meer verzocht diverse getuigen te horen over de gang van zaken rondom de observatie in Dubai.

In de zaak Himalaya staan tien verdachten terecht voor lidmaatschap van een criminele organisatie die (onder meer) in 2014 moorden pleegde op onder meer Alex Gillis, Regalo Eggermont en Amin Hosseini, en voor voorbereiding van een vierde liquidatie.

Oktober

De rechtbank heeft de onderzoekswensen afgewezen omdat ze vindt dat onvoldoende is onderbouwd dat de observatie in het onderzoek Himalaya heeft plaatsgevonden. De politie was kennelijk op zoek naar Ridouan Taghi. De rechtbank wijst erop dat Taghi geen verdachte is in dit onderzoek maar in het Marengo-proces. Khalid J. is in de zaak pas op 1 oktober 2019 als verdachte aangemerkt terwijl de observatie in juni 2019 plaatsvond.

Ook is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat het onderzoeksteam en de zaaksofficieren van justitie in de megazaak Himalaya betrokken zijn geweest bij de observatie, of dat zij daarvan op de hoogte zijn gesteld.

In de Marengo-zaak tegen Taghi c.s. moet het Openbaar Ministerie wel meer informatie geven, de rechtbank wees in die zaak vooralsnog het horen van getuigen af.

Voorgaande berichten:

‘Amsterdammer wordt vervolgd voor liquidatie Amsterdam-Osdorp’ (UPDATE)

Verdachten liquidatiezaken Gillis en Eggermont blijven vast zitten