Rechtbank wil info over deal Sonja Holleeder

Het Openbaar Ministerie moet meer informatie geven over de afspraken die in december 2016 zijn gemaakt met Sonja Holleeder in het proces tegen Willem Holleeder. Het OM moet de vraag beantwoorden of (en zo ja welke) afspraken er zijn gemaakt over de inhoud van haar verklaringen.

Betrouwbaarheid

De rechtbank vindt dat de betrouwbaarheid van Sonja Holleeder over haar rol als verdachte van witwassen van de erfenis van haar echtgenoot Cor van Hout en de verkoop van de Achterdam aan derden belangrijk is. Namelijk voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de beschuldiging van moord van de getuige tegen Willem Holleeder.

In 2011 schikte Sonja Holleeder met het Openbaar Ministerie voor haar rol als verdachte van witwassen voor 1,1 miljoen euro. Ze legde van af 2013 belastende verklaringen af over Willem Holleeder, maar zweeg over de erfenis van Van Hout.

Andere personen

Getuigen Sonja en Astrid Holleeder stopten in juli 2016 abrupt met vragen te beantwoorden over de erfenis van Cor van Hout. Pas vanaf februari 2017 beantwoordden de dames weer vragen daarover bij de rechter-commissaris.

Hun verhaal bleek toen af te wijken van eerdere verklaringen. De advocaten van Holleeder denken dat hun verhaal nog altijd erg ongeloofwaardig is en wijzen erop dat het onderzoek van de FIOD concludeert dat de Achterdam niet is gekocht door Rob Grifhorst (zoals de dames zeggen) maar door Johan V. en Bertus H..

Ongeloofwaardig

In december 2016 is met het Openbaar Ministerie overeengekomen dat Sonja Holleeder vrij kan verklaren over de verkoop van de prostitutiepanden aan de Alkmaarse Achterdam, zonder bang te hoeven zijn voor een vervolging.

De rechtbank wil nu weten of er aan haar nog andere toezeggingen zijn gedaan, bijvoorbeeld dat zij niet over andere personen hoeft te verklaren. Daarbij zou het kunnen gaan over eventuele strafbare feiten die de kopers van de erfenis hebben begaan.

De rechtbank draagt het Openbaar Ministerie op om uiterlijk op 9 maart 2018 een proces-verbaal te overleggen over de eventuele toezeggingen die aan Sonja Holleeder zijn gedaan bij haar tweede deal met het Openbaar Ministerie, in december 2017.

Zie hier het volledige vonnis van de rechtbank.

Meer hierover:

Sonja Holleeder sloot in 2017 tweede deal met OM

Zie ook:

Holleeder krijgt eigen gescheld en gedreig te horen

Sonja: ‘ik moest normaal blijven doen’

Eerste verhoor Sonja: kalm en oppervlakkig