RvS bekritiseert opnemen gesprekken tussen advocaat en gedetineerde

RvS bekritiseert opnemen gesprekken tussen advocaat en gedetineerde

De Raad van State (RvS) bekritiseert de wetswijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangenomen om het regime in de strengste gevangenissen te verscherpen. Zo gaan bepaalde plannen in tegen de Grondwet en Europese verdragen.

Video-opnames

Demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil strengere regels voor bijvoorbeeld gedetineerden in de EBI in Vught, onder meer door video-opnames te maken van gesprekken tussen gevangenen en advocaten, maar zonder geluid.

Wetswijzigingen

De Kamer kwam echter met wetswijzigingen, waardoor ook audio moet worden opgenomen en voor vijf jaar moet worden bewaard door de Nederlandse Orde van Advocaten. Het Openbaar Ministerie zou de opnames dan via een rechter kunnen opvragen als er een verdenking is dat de advocaat deelneemt aan een criminele organisatie.

‘Kern rechtstaat’

De RvS is van oordeel dat het opnemen en bewaren van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden in de strengste gevangenissen niet is toegestaan. Ze wijst erop dat vertrouwelijke communicatie met advocaten behoort tot ‘de kern van een democratische rechtstaat’.

‘Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat de vertrouwelijke communicatie tussen een gedetineerde en diens advocaat alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag worden beperkt. Zo moet er een individuele afweging worden gemaakt. Algemene preventieve maatregelen zijn daarom niet toegestaan.’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat het advies van de RvS bestuderen.

Zie ook:

‘Contact criminelen met buitenwereld verder minimaliseren’

‘Advocaten zien opnemen gesprekken in gevangenis niet zitten’

Afbraak van de rechtsstaat gaat in rap tempo (COLUMN)

Nieuw wetsvoorstel: communicatie zware criminelen met buitenwereld verder inperken