Taghi: geen uitwisseling fundamentalistische teksten met Mohammed B.

Nadat De Telegraaf recentelijk publiceerde dat prinses Amalia en premier Mark Rutte strenger beveiligd worden vanwege een dreiging uit de “mocro-maffia” en dat justitie ‘bezorgd’ is over een correspondentie tussen de moordenaar van Theo van Gogh (Mohammed B.) en Ridouan Taghi, zegt Taghi ‘zich genoodzaakt te voelen’ deze correspondentie met B. openbaar te maken. Taghi zegt interesse in de islam te hebben gedeeld met B. maar zeker geen fundamentalistische teksten met hem te hebben uitgewisseld. Het advocatenkantoor Weski heeft de brieven van Taghi aan B., en een verklaring van Taghi, online gezet.

(Beeld Wikipedia)

Door @Wim van de Pol

Ridouan Taghi (44) zit sinds 19 december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught in volledige isolatie en heeft in de EBI nooit het normale contact kunnen hebben met medegedetineerden, bijvoorbeeld tijdens luchten of sport. Hij zit in voorlopige hechtenis omdat hij momenteel terechtstaat in het lopende Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang tegen hem geeist wegens het leiding geven aan een criminele organisatie die zes liquidaties liet plegen, drie pogingen daartoe deed en vier liquidaties zou hebben laten voorbereiden. Buiten Marengo is er nog een reeks andere onderzoeken waar de naam Taghi in valt. Het Openbaar Ministerie denkt dat Taghi’s netwerk verantwoordelijk was voor de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Tevens denkt het Openbaar Ministerie dat Taghi (mede) opdracht heeft gegeven voor een aantal liquidaties die spelen in het Eris-proces. Voor de moorden buiten Marengo is Taghi (op dit moment) niet voor de rechter gebracht.

Tien kantjes

Taghi schreef tussen 14 december 2021 en 26 juli 2022 vijf brieven van in totaal tien kantjes (ruim) handgeschreven tekst aan Mohammed B. (44). B. is op 2 november 2004 aangehouden in Amsterdam nadat hij eerder die ochtend regisseur en publicist Theo van Gogh had geliquideerd. B. werd daarvoor veroordeeld tot levenslang en later ook nog voor het leiding geven aan een terroristische organisatie (de Hofstadgroep). B. hield tijdens zijn processen vast aan zijn gewelddadige gedachtengoed en verblijft al jaren in een zeer zwaar EBI-regime met minimaal contact met andere gedetineerden. Justitie is bang dat hij anderen aan zou kunnen zetten tot extremistische ideeën.

B. verstuurde aan Taghi verschillende brieven met deels religieuze inhoud.

De brieven van Taghi aan B. zijn geschreven enkele maanden nadat Taghi’s neef Youssef werd gearresteerd (in oktober 2021) toen die als advocaat op bezoek was bij Taghi. De politie constateerde dat Youssef en Ridouan tijdens bezoek heimelijk boodschappen uitwisselden. De recherche vermoedt dat Taghi plannen maakte voor een gewelddadige ontsnapping.

Ontbijt en avondeten

Taghi arriveerde op 19 december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught nadat hij was opgehaald uit Dubai en met een helikopter vanaf vliegveld Eindhoven daar was afgezet. Hij was er fysiek slecht aan toe, met een gebroken neus en kneuzingen, na in Dubai te zijn mishandeld, en zonder medische verzorging naar Nederland te zijn gevlogen.

Taghi heeft over de reden waarom hij de brieven aan B. nu naar buiten heeft gebracht een verklaring gegeven (zie onder). De reden dat Mohammed B. en hij een band hebben met elkaar is volgens hem dat Mohammed B. vanaf Taghi’s binnenkomst in december 2019 tot medio 2021 op de afdeling van de EBI ontbijt en avondeten voor Taghi heeft verzorgd. Dat voedsel werd door een bewaarder naar Taghi’s cel gebracht. De twee hebben elkaar, volgens Taghi, nooit fysiek ontmoet of persoonlijke gesprekken gevoerd. Op zeker moment in 2021 is Mohammed B. overgeplaatst naar een andere afdeling.

Passages uit de Koran

Uit de opmerkingen van Taghi in de brieven blijkt dat hij en B. elkaar op de hoogte houden van wederzijdse problemen met hun gezondheid. In de brieven vertelt Taghi ook over boeken over de islam die hij op zijn cel heeft. Hij belijdt tegenover B. zijn geloof in Allah en hij haalt ook de troost aan die het geloof hem, en ook hen beiden, kan bieden. De brieven zijn doorspekt van religieuze formuleringen (zoals insch’Allah) en ook met passages die Taghi overneemt uit religieuze literatuur die hij op zijn cel heeft.

Toen via De Telegraaf het bestaan van de brieven uitlekte schreef de krant dat de brieven in het Arabisch zouden zijn. Dat is niet juist. Er komen wel veel standaard religieuze zinsnedes (in normaal alfabet) in voor, zoals dankzegging (alhamdulillah) of eerbetoon aan Allah. De in het Nederlands geschreven passages uit de Koran zouden de toezichthouders in de EBI ‘moeilijk te duiden’ vinden, althans zo vertelden bronnen aan De Telegraaf. Er wordt daarom door die bronnen gedacht aan gecodeerde boodschappen, en getwijfeld aan de oprechtheid van de geëtaleerde religieuze gevoelens van Taghi.

Verdwaald

Hoe dan ook, deze brieven, en dus ook meerdere brieven van Mohammed B. zijn wel als geschikt beoordeeld en door de controles gekomen. Alle post of e-mail die Taghi schrijft of ontvangt wordt al jaren geheel gescand en eventueel gecensureerd, hetzelfde geldt voor Mohammed B.. Overigens zijn de Koran-passages die Taghi aanhaalt algemeen van aard. Ze beschrijven de kracht van Allah of het zijn gebeden waarin het geloof beleden wordt. Over zijn geloof schrijft Taghi onder meer:

Hoe meer ik lees hoe meer ik besef hoe verdwaald ik was van de weg van Allah.

Taghi vraagt B. meerdere keren om tips of boeken over de correcte wijze te bidden en verzen te reciteren. Iedere brief eindigt met de bede dat Taghi hoopt B. ooit nog te ontmoeten, en dat hij hoopt dat als dat niet in het echte leven zijn zal, dat hij in het hiernamaals komt en B. daar zal zien.

Dezelfde gang

De eerste brief die Taghi volgens hem schreef verstuurde hij op 14 december 2021. Het is een antwoord op brieven van Mohammed B. De twee zaten daarvoor enige tijd op dezelfde gang gedetineerd. Ze hebben elkaar op momenten van een afstandje kunnen zien. B. werd na verloop van tijd overgeplaatst naar een andere afdeling.

Taghi zit na B.’s vertrek alleen op de afdeling, de andere cellen in zijn gang zijn onbezet. Hij schrijft aan B.: ‘Je hebt een grote leegte achtergelaten’, en hij dankt B. herhaaldelijk.

Taghi schrijft een aantal keren over de opgevoerde beveiligingsmaatregelen rondom het personeel in de EBI, die niet meer met hem spreken en gezichtsbedekking dragen:

Hier is het niet meer hoe je het hebt gelaten. Ze hebben nu Bollywood film gemaakt hier zie geen PIW’ers meer en zielige manier van doen hier mag geen gezichten of stem meer horen van iemand. Maar eerlijk alhamdulillah, Allah is met mij en leid mij met zijn Barmhartigheid en genade.

B. had Taghi (kennelijk) passages uit de Koran uit het leven van de profeet Mohammed (hadith’s) gestuurd. Taghi reageert daarop met een passage uit de Koran:

Allah, bij hem is de kennis van het uur. Hij laat de regen neerdalen en hij weet wat er in de moeder schoten is. Niemand weet wat hij morgen ten uitvoer zal brengen en niemand weet in welk land hij zal sterven. Allah is wetend en welingelicht. (…) Mohammed zorg goed voor jezelf en insch’Allah zullen we elkaar nog ontmoeten in de wereld, en anders in het Paradijs (…)

MRI-scan

Op 21 december heeft Taghi verschillende brieven van B. ontvangen en hij verstuurt op 30 december 2021 een antwoord. Hij schrijft al maanden te wachten op een MRI-scan in verband met de pijn in zijn rug. Die had hij opgelopen na in december 2019 bij zijn arrestatie en ondervraging in Dubai ernstig te zijn mishandeld.

Iedere dag groeien we in ons geloof met de wil van Allah. Soms is ons geloof supersterk en soms gaat het achteruit. Iedere dag doe ik jihad, hoop dat we op de goede weg blijven. Broeder Mohammed heb je een koelkast, een magnetron? Hoe ik van jou begrijp is het hier beter. (…) Hier is het echt helemaal leeg zonder jou. Door de pijn in mijn rug lucht ik nu al bijna twee maanden niet meer teveel last dus ik ben 24 uur op cel gewoon. Allah is met de geduldigen. Als je mooie boeken tegenkomt hoor ik het graag van je!

Op 27 februari schrijft Taghi zijn derde brief aan Mohammed B.. Hij schrijft aan B. dat diens brieven pas na ‘4 a 6 weken’ bij hem worden bezorgd. Kennelijk is er door de EBI in ieder geval één brief van B. aan Taghi niet aan Taghi doorgegeven:

Ik heb de klacht gewonnen bij de commissie van toezicht over jouw brief ze mochten niet achter houden. Je ziet het doen moeilijk (…) alle brieven van mensen worden in beslag genomen behalve familie ze willen niet dat iemand mij schrijft. (…) Inmiddels eindelijk MRI-scan gehad uitslag zeer teleurstellend zeggen ik heb niks op de MRI-scan dus weet de oorzaak nog steeds niet van de verschrikkelijke pijn! Maar zie het positief hoe groter de beproevingen des te groter de beloning bij Allah insch’Allah.

De laatste brief van Taghi is van 26 juli van dit jaar. Hij vertelt dat alleen de bewaarders hun naam zeggen en dat verder iedereen in de EBI anoniem is. Hij ziet geen andere gedetineerden (‘heb de hele afdeling voor mij alleen’) en hij krijgt geen bezoek. Hij gaat wel weer luchten:

Ik loop ook weer iedere dag een uur want had veel last van mijn knieën en armen en leer nu ook koken alleen de pijn Mohammed is soms ondraaglijk dat gewoon bijna kortsluiting krijg zoveel pijn (…) Ik zit hier alleen sinds je weg bent hele afdeling voor mij en Allah die mij nooit verlaat Alhamdullilah! Wilde gisteren een briefje voor je schrijven en kreeg ik jouw brief binnen! Hier zijn nu die directeurs en afdelingshoofden zogenaamd anoniem alleen de bewaarders mogen hun naam zeggen alle brieven zijn anoniem Bollywood-film hier nu. Zit je nog met broeder X in de groep en nieuwe mensen? Hier zie ik niemand zelfs de consulaat mag niet langskomen en doen alles wat de wet verboden heeft zoals je zei “carte blanche” over de top Mohammed. Zorg goed voor jezelf (…) Bedankt voor alles (…) Je broeder Ridouan Taghi.

Dit was volgens Taghi zijn laatste brief aan Mohammed B..

Verdiepen in het geloof

Hieronder het voornaamste deel van een verklaring die Taghi schreef over zijn contact met Mohammed B..:

In het licht van de recente beschuldigingen aan mijn adres in de Telegraaf waarin de suggestie wordt gewekt dat het beveiligingsniveau van zowel Prinses Amalia als de Minister – president omhoog geschroefd moet worden, vanwege een dreiging of een aanslag op hun leven, voel ik mij genoodzaakt om de correspondentie tussen Mohammed B. en mij openbaar te maken.

Inmiddels wordt het beeld geschetst van een levensgevaarlijke cocktail namelijk dat van een moslim extremist die communiceert met een kopstuk van de ‘zogenaamde’ MocroMaffia. Over de motieven van Justitie om via de Telegraaf dit fictieve beeld van dreiging te schetsen kan ik alleen maar gissen. Het lijkt er vooralsnog op dat Justitie op zoek is naar draagkracht binnen de maatschappij en de politiek om mij te bestempelen als moslim terrorist of extremist waardoor Justitie vanuit een ander wettelijk kader veel verdergaande beperkingen kan opleggen. Ik begrijp dat door het delen van de brieven dit voor enkele politici een uitgelezen kans is om de discussie rondom racisme en maatschappelijke segregatie verder te voeden maar het is helaas niet anders.

Zoals zoveel gedetineerden met zicht op levenslange opsluiting ben ik mij gaan verdiepen in het geloof. Met praktisch geen enkel contact met de buitenwereld en geen enkele andere gedetineerde op mijn afdeling heb ik houvast en zingeving gevonden in de islam. Ik heb Mohammed B. persoonlijk nooit ontmoet omdat wij volledig van elkaar gescheiden leefden op de afdeling in Vught.

Sinds de 3-daagse marteling in Dubai ervaar ik chronische fysieke klachten en kan ik niet lang staan, liggen of lopen. Mohammed B. heeft de eerste 1,5 jaar van mijn detentie mijn ontbijt en avondeten verzorgd, iets waar ik hem, zoals uit de brieven valt op te maken, zeer dankbaar voor ben. De maaltijden werden iedere dag in de keuken bereid en door een bewaarder naar mijn cel gebracht. Er is op geen enkele wijze sprake geweest van vrijelijke onderlinge communicatie of ontmoetingen.

Na zijn overplaatsing heb ik in totaal een vijftal brieven geschreven met als hoofdonderwerp onze gedeelde interesse in de Islam. De verzen die in de brieven te lezen zijn zijn letterlijk geciteerd uit boeken. Ik wil daarbij opmerken dat de boeken die gedetineerden mogen lezen zijn opgenomen in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek en stuk voor stuk gescreend worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is dus geen sprake van het uitwisselen van fundamentalistische teksten.

Zie ook:

Taghi ontkent ‘innig contact’ met Mohammed B.

‘Beveiliging prinses Amalia opgeschroefd’ (UPDATE)