Woede om bespioneren journalisten

Nadat donderdag bekend werd dat in korte tijd opnieuw een journalist is bespioneerd, eist de Tweede Kamer een onderzoek naar de cultuur binnen justitie en politie. De parlementariërs steunen daarmee een verzoek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren. 

De twee organisaties zeggen in een gezamenlijke verklaring: ‘Bescherming van bronnen is cruciaal voor het veilig en effectief kunnen functioneren van de journalistiek en voor een goed functionerende rechtsstaat.’ Het verzoek van de NVJ om een stevig onderzoek te laten doen wordt door bijna alle partijen in de Tweede Kamer gesteund.

Turkije en Iran

PVV-leider Wilders laat tegenover de Telegraaf weten: ‘Afluisteren van journalisten doen ze in totalitaire landen als Turkije en Iran, maar alsjeblieft niet hier!’ Ook de linkse partijen hebben geen goed woord over voor politie en justitie. Kathalijne Buitenweg van GroenLinks: ‘Ik heb oprechte zorgen over hoe justitie voorbijgaat aan belangrijke principes. Nederland is al vaker op de vingers getikt bij het Europees Hof voor dit soort zaken, maar het besef dat dit niet kan, is blijkbaar onvoldoende ingedaald. Peter Kwint van de SP vindt het ’totaal onacceptabel.’

Gelekt

In korte tijd zijn  drie gevallen bekend geworden van journalisten die werden bespioneerd door politie en het Openbaar Ministerie. In juni werd duidelijk dat de telefoongegevens van Jos van de Ven,  journalist van het Brabants Dagblad, waren opgevraagd. Justitie deed dat om te achterhalen wie had gelekt over de benoeming van de burgemeester van Den Bosch.

Richtmicrofoons

Deze week werd bekend dat een misdaadjournalist die een gesprek had met een bron via richtmicrofoons was afgeluisterd. Dat gebeurde op de dag dat de broer van de kroongetuige Nabil B. in zijn kantoor was geliquideerd. Een dag later kwam het nieuws dat een officier van justitie uit Rotterdam in september vorig jaar zonder toestemming de belgegevens van fotojournalist Joey Bremer had opgevraagd. De kwestie werd zelfs niet gemeld toen het college van procureurs-generaal vorige maand alle parketten vroeg of er nog zaken speelden met journalisten.

Onder vuur

De cultuur binnen het Openbaar Ministerie ligt verder onder vuur vanwege affaires binnen de eigen organisatie. Onlangs werd een onafhankelijke commissie ingesteld die onder andere onderzoekt of het klopt dat de hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen (Rotterdam) en Marianne Bloos (functioneel parket) jarenlang hebben gezwegen over hun intieme relatie. Als procureur-generaal benoemde Van Nimwegen in 2011 Bloos tot hoofdofficier van justitie. Tevens onderzoekt de commissie hoe het kan dat het OM acht jaar lang, deels zonder aanbesteding, zaken deed met een bedrijf dat eigendom is van de zwager en zus van Van Nimwegen. NRC maakte donderdag bekend dat er binnen het parket Zeeland-West-Brabant een integriteitsonderzoek zal plaatsvinden naar aanleiding van ‘signalen van een onveilige werkcultuur.’

Lucas van Delft

De NRC: ‘Veel klachten gaan over de willekeur die het OM zou hebben betracht bij de behandeling van de voormalige officier van justitie Lucas van Delft. Hij werd in 2015 geschorst toen bleek dat hij een bedreiging aan zijn eigen adres in scène had gezet. Het OM besloot hem uiteindelijk niet strafrechtelijk te vervolgen. Als strafmaatregel moest Van Delft een tijdje als parketsecretaris aan de slag op het parket in Rotterdam. Daar is hij inmiddels weer gewoon aan de slag als officier van justitie. Veel van zijn lager geplaatste collega’s begrijpen niet waarom Van Delft met zo’n lichte sanctie wegkwam.’

Lees ook:

Wat is Wet bronbescherming journalisten waard?