Advocaat: bewijs te over dat “Carlos” de dubbele moord in Antwerpen liet plegen

Het Openbaar Ministerie vindt dat Utrechter Henk Rommy (71) veroordeeld moet worden tot 22 jaar cel, voor de dubbele moord in Antwerpen in 1993, waar drugshandelaar Henie Shamel en diens vriendin om het leven kwamen. Maar zijn advocaat vindt dat er juist bewijs is dat iemand anders de moord pleegde. Bovendien vindt Mark Teurlings dat het Openbaar Ministerie het recht heeft verspeeld Rommy nog te vervolgen, dertig jaar na de eerste verdenkingen.

Door @Wim van de Pol

Teurlings stelt dat politie en het Openbaar Ministerie slachtoffer zijn van een volstrekte tunnelvisie. Dat begon al bij de recherche in België die er niets op uit deed dat er drie Interpolmeldingen waren, twee uit Duitsland en één uit Libanon, waaruit duidelijk sprak dat de Nederlandse hasjhandelaar Stanley “Kai” Esser achter de moord zat, of een prijs op het hoofd van Shamel had gezet. Ook zijn er getuigenverklaringen die erop duiden dat Shamel een prijs op het hoofd kreeg van een man ‘door wie hij was neergeschoten’. Het was niet Rommy, maar juist Esser die door Shamel was neergeschoten. En een Nederlands dossier over Esser belandde nooit in België, en is ook nu nog spoorloos. Een rechter-commissaris vergeleek het dossier met het verdwenen fotorolletje uit Srebrenica.

Maarten van Traa

De Nederlandse onderzoeksleider verklaarde bij de rechter-commissaris dat hij nooit onderzoek naar Esser heeft gedaan. Onacceptabel, aldus Teurlings.

Esser is in december 2020 door een natuurlijke oorzaak overleden.

Bovendien ziet Teurlings een reden dat Esser in Nederland in 1993 door de recherche met rust gelaten werd. Het was de tijd van de IRT-affaire. Het is gebleken dat Esser een geheime bron voor Maarten van Traa is geweest, toen deze de IRT-affaire onderzocht. De twee voerden gesprekken terwijl hun zoontjes aan het hockeyen waren. Van Traa zweeg in zijn rapport over de drugsimporten die Esser op touw zette met hulp van personeel van de FIOD/Douanerecherche, en ook over diens witwastraject naar Luxemburg, waar de veiligheidsdienst BVD over rapporteerde.

Verenigde Staten

Er zijn aan de andere kant ook getuigen die belastend voor Rommy hebben verklaard. Voor de verdediging van Rommy is het probleem dat er zeven van zijn overleden en één, de kroongetuige Peter La Serpe, onvindbaar is. Dertig jaar nadat Rommy verdachte werd staat hij nu terecht en zijn de belangrijkste getuigen niet meer te verhoren.

Rommy heeft in die tijd zeventien jaar in de Verenigde Staten vast gezeten. Volgens advocaat Teurlings op grond van een in Nederland verboden uitlokkingsmethode en twijfelachtig bewijs. Maar bovendien deed het Openbaar Ministerie geen enkele moeite Rommy naar Nederland te krijgen om hem hier te kunnen berechten voor de dubbele moord in Antwerpen. Het Openbaar Ministerie deed in 2013 wel een voorstel om Rommy ‘een maand’ hier in Nederland te laten verblijven voor het proces. Teurlings: ‘Ik gaf aan dat het dan geen eerlijk proces zou worden omdat er dan geen voorbereidende fase met getuigenverhoren mogelijk zou zijn. Dat beaamde de officier van justitie tegen mij, en zei vervolgens letterlijk: “dan wacht je toch lekker tot 2021”.’

Carlos

Justitie ziet het als erg belastend dat een vriendin van Rommy een maand voor de moord op Shamel informeerde naar diens adres. Teurlings benadrukt dat er op dat moment geen vijandigheid was tussen Rommy en Shamel. Rommy schonk in die tijd aan Shamel regelmatig tiendduizenden guldens, onder meer voor een bezoek aan Shamel’s moeder in Afrika, dat blijkt ook uit – vriendelijke en uitgebreide – tapgesprekken.

Teurlings vindt het belangrijker dat Shamel op de avond van de moord een afspraak had gemaakt bij zijn huis met “Carlos”, zoals Stanley Esser zich noemde en werd genoemd, of met mensen van “Carlos”. Dat ging over de overdracht aan Shamel van een geldbedrag. Er ligt hierover een stevige getuigenverklaring. “Carlos” Esser had een grote schuld bij Shamel.

Semafoon

Jesse R. en “Moppie” R. kwamen in 1993 voortdurend over de vloer bij de familie Rommy. Zij zijn (mede) veroordeeld voor aansturen van de dubbele moord in Antwerpen. Net als de schutter Siegfried S., de andere vermeende schutter Kenny R. is overleden.

Na de moord verstuurde Jesse R. een semafoonoproep aan een toestel dat bij Henk Rommy thuis lag. Die oproep ziet het Openbaar Ministerie als zeer belastend voor Rommy. Teurlings: ‘Om aan één piepje op te hangen dat Henk daarmee de bevestiging kreeg dat er een moord was gepleegd en hem daarmee opdrachtgever maken is wel heel kort door de bocht.’

Eigen veiligheid

Overigens heeft Jesse R. vanaf zijn laatste woord tijdens zijn veroordeling in de Passage-zaak gesteld te weten dat Esser de opdrachtgever was geweest voor de dubbelmoord. R. was daar niet eerder mee gekomen gezien ‘de macht’ van Esser en zijn ‘eigen veiligheid’.

Teurlings schetste voor de rechtbank hoe er in 1993 naar zijn mening intensieve contacten waren geweest tussen de schutters Siegfried S. en Kenny R., de aanstuurders “Moppie” R. en Jesse R. én Stanley Esser en diens broer, en over hoe de moordopdracht zou kunnen zijn verlopen via een vooraanstaande Limburgse crimineel.

Teurlings vroeg vrijspraak en tevens het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Rommy is momenteel wegens zijn gezondheidstoestand op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd Rommy gevangen te zetten bij vonnis. Teurlings vroeg ook in geval van een veroordeling Rommy op vrije voeten te laten blijven, in ieder geval tot de uitspraak van een hoger beroep.

Zie meer:

Zwarte Cobra ontkent betrokkenheid bij dubbele moord

Zaak Rommy: rechtbank wil meer weten over alternatief scenario

Rechter-commissaris: verdwenen dossier in zaak-Rommy is net verdwenen fotorolletje Srebrenica

Advocaat: binnen politie leeft verontwaardiging over vuil spel tegen Zwarte Cobra