Geheimzinnige “vierde man” bij verhoor Gerard Holleeder was een vrouw (#1)

Geheimzinnige “vierde man” bij verhoor Gerard Holleeder was een vrouw (#1)

De politie lijkt te hebben geprobeerd de aanwezigheid van Astrid Holleeder bij een politieverhoor van haar broer Gerard Holleeder te verhullen. Daarover is door een rechercheur (die een geluidsopname uit 2015 van het door Astrid opgenomen verhoor heeft geverbaliseerd) mogelijk bewust een feitelijk onjuist proces-verbaal opgemaakt. De rechercheur schreef daarin herhaaldelijk dat er bij het verhoor een onbekende ‘vierde man’ te horen was. Nu blijkt dat deze vierde man Astrid Holleeder is geweest. Waarom moest haar aanwezigheid verborgen blijven?

Door @Wim van de Pol

De onthulling kwam naar voren tijdens een van de getuigenverhoren in de witwaszaak bij de rechtbank in Amsterdam tegen Marcel Kaatee. Kaatee wordt momenteel – na een integrale vrijspraak in 2009 – in een nieuwe strafzaak “26Terrell” door het landelijk parket voor de tweede keer vervolgd voor het witwassen van enkele panden op de Wallen. Hij is volgens justitie de witwasser van het Heinekengeld van Willem Holleeder.

Kaatee publiceert regelmatig op zijn website over zijn strafzaak, en ook over de getuigenverhoren van de afgelopen weken bij de rechter-commissaris.

Waar draait dit om:

Kaatee is sinds 2002 eigenaar van twee speelhallen en enkele panden op de Wallen in Amsterdam. In 2006 werd hij samen met Willem Holleeder vervolgd omdat het Openbaar Ministerie meende dat die speelhallen en panden eigenlijk van Holleeder waren. In 2009 sprak het gerechtshof zowel Kaatee als Holleeder hiervan vrij omdat hiervoor geen bewijs was. In 2020 kreeg Kaatee van het OM te horen dat hij voor diezelfde feiten opnieuw werd vervolgd.

Een nieuwe zaak, omdat er nieuw bewijs zou zijn: fonkelnieuwe verklaringen tegen Kaatee van Astrid en Sonja Holleeder. Die hadden zij afgelegd nadat ze eerst in de moordzaak tegen hun broer Willem hadden verklaard. De “Wallen” waren van hun broer Willem, zeggen de twee, en Kaatee droeg een deel van de opbrengst van de gokhallen via Sonja af aan Willem.

Naar de politie

Een in november vorig jaar verschenen boek (Het Heineken-losgeld van Harry Lensink en Wim van de Pol) en een podcast spelen een rol in de strafzaak tegen Kaatee.

Dat blijkt als op maandag 27 november 2023 Sonja Holleeder besluit naar de recherche te stappen.

Ze heeft in het boek en de podcast gehoord wat haar broer Gerard te vertellen had. En dat beviel haar kennelijk niet.

‘Haaks’

Als ze tegenover rechercheurs aan tafel zit zegt Sonja dat wat er door Gerard in het boek en de podcast is gezegd ‘haaks’ staat op wat er tijdens het verhoor van getuige Gerard Holleeder op 23 juli 2015 in de moordzaak Vandros tegen zijn broer Willem is gezegd.

Ze was zelf niet bij dat verhoor aanwezig, maar kan wat ze zegt wel bewijzen met een geluidsopname. Ze overlegt een usb-stick met een opname van dat verhoor en ook een zelfgemaakte transcriptie ervan.

Ergeren

Gerard Holleeder heeft in het boek en de podcast over het Heineken-losgeld gezegd zich te ergeren aan zijn zussen. Zij zouden hem enkele jaren geleden bewust hebben verhinderd bij het overlijden en bij de uitvaart van hun moeder te zijn. Bovendien zette hij vraagtekens bij de beschuldigingen over moorden die de zussen aan het adres van broer Willem deden. En ook over de dreiging van Willem Holleeder op hemzelf.

Het beknopte proces-verbaal uit het Holleeder-dossier (dat Crimesite enige jaren geleden heeft ingezien) is door de recherche indertijd niet vastgelegd met audioapparatuur omdat die ‘abusievelijk’ was vergeten.

Opvallend is dat de rechercheurs in 2015 in hun verslag hebben genoteerd dat Gerard verklaarde bang te zijn voor zijn broer. Gerard vertelde volgens de verbalisanten dat als hij, net als zijn zussen, zou gaan getuigen tegen zijn broer Willem, dat die ‘ook mij’ zal laten vermoorden en er dan niemand meer was die voor zijn moeder kon zorgen.

Het verhoor van Gerard diende als een klein stukje in het bewijs tegen moordverdachte Holleeder.

‘Knakenpoetser’

In het boek en de podcast over het Heineken-losgeld uit 2023 zegt Gerard juist niet dat hij bang was voor zijn broer Willem. Waarschijnlijk doelde Sonja hierop toen ze zei dat Gerard’s verhaal ‘haaks’ zou staan op wat hij in 2015 had verklaard.

Gerard Holleeder was volgens Astrid Holleeder niet meer dan ‘een knakenpoetser’ die in de gokhallen op de Wallen werkte. In 2002 waren die weliswaar gekocht door Marcel Kaatee, maar Astrid beweert dat die bedrijven eigenlijk van haar broer zijn.

In hun vele verklaringen hebben Sonja en Astrid Holleeder er steeds op gehamerd dat Willem zowel zijn broer Gerard als Marcel Kaatee om het leven zou willen brengen.

Usb-stick van Sonja uitgewerkt

In de witwaszaak tegen Marcel Kaatee heeft een rechercheur de opname die op de usb-stick van Sonja stond, in opdracht van het Openbaar Ministerie, woordelijk uitgewerkt.

Gerard Holleeder werd dus 23 juli 2015 bij hem thuis door twee rechercheurs verhoord over zijn broer Willem Holleeder. De sfeer was gemoedelijk, Gerard bracht de heren eerst koffie.

De politierechercheur noteert in zijn proces-verbaal:

Op dit geluidsfragment hoorde ik vier mannenstemmen.

Hij somt op: twee rechercheurs, Gerard Holleeder en een onbekende ‘vierde man’.

Deze vierde man praat wel wat, maar neemt niet echt aan het gesprek deel, en zit kennelijk wel bij het gezelschap aan tafel. De identiteit van de ‘vierde man’ wordt in het gesprek niet benoemd, aldus de rechercheur.

In het oorspronkelijke proces-verbaal uit 2015 was er geen enkele vermelding van de aanwezigheid van een vierde persoon bij het verhoor. Op basis van zijn bevindingen concludeert de rechercheur dat de opname van het verhoor ‘heimelijk is gemaakt’ door Gerard Holleeder of door de onbekende vierde man.

In januari van dit jaar zette de rechercheur zijn handtekening onder zijn proces-verbaal van bevindingen.

Raadsel opgelost?

En toen werd afgelopen 12 april bij de rechter-commissaris Gerard Holleeder als getuige gehoord in de zaak tegen Kaatee, en werd het raadsel van de vierde man opgelost.

De vierde man was geen man maar een vrouw. Astrid was er ‘gewoon bij’ geweest. Gerard Holleeder zei:

Astrid heeft het gesprek opgenomen. Zij had zo’n stickie op de rand van mijn spiegel gelegd.

De vierde man was een vrouw geweest.

Waarom was Astrid Holleeder aanwezig bij het verhoor van haar broer Gerard?

(Wordt vervolgd)

Zie ook eerdere berichten over de gokhallen op de Wallen:

OM gaf Holleeder-getuige de keus: verklaring afleggen of vervolging

Gemeente mocht gokhallen Wallen niet verbieden

Rechtszaak Heineken-losgeld: levenspartner rechter speelde Peter R. in “Judas”

Veertig jaar zoeken: waar is dat verdomde Heineken-geld?

De lange schaduw van de Heineken-ontvoering