Gewelddadige incidenten in PI Krimpen aan den IJssel (UPDATE)

In de PI Krimpen aan den IJssel heersen grote spanningen rond in ieder geval twee mannen die veroordeeld zijn voor liquidaties. Een van hen werd half december aangevallen door een groep medegedetineerden. Ook kwam – door toedoen van een bewaarder – een gedetineerde met een mes bij iemand een cel binnenstormen. De persoon op die cel wordt al enige jaren ernstig bedreigd.

Door @Wim van de Pol

Bronnen binnen de inrichting meldden de afgelopen weken aan Crimesite dat er verschillende incidenten zouden zijn geweest in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel.

Op 17 december 2023 werd Rivelino V. door meerdere andere gedetineerden aangevallen in zijn eigen cel, waarvan de deur op dat moment geopend was. Bewaarders drukten op de alarmknop zodat kon worden ingegrepen voordat het tot ernstige gevolgen kwam.

Rivelino V. zit een gevangenisstraf van 23 jaar uit nadat de rechtbank in Amsterdam in juli 2023 hem en twee anderen veroordeelde tot 25 jaar cel voor de moord op de 24-jarige Shaquille Goedhart. Dat was op 2 mei 2019 bij de flat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost.

Keuken

In de PI Krimpen was er op 26 december 2023 een ander incident, waarbij Rivelino V. ook betrokken was.

Ongeveer hetzelfde groepje personen zorgden voor een dreigende situatie in een keuken. De gebeurtenissen waren zo ernstig dat personeel ook nu weer op de alarmknop drukte.

Rivelino V. was op dat moment van de keuken weggerend naar de cellengalerij.

Daar vroeg hij aan een bewaarder om een cel te openen, een cel waarvan hij aangaf dat dit zijn eigen cel was.

Mes

Maar die cel was niet van Rivelino V.. In deze cel verbleef Abdelghani El H..

Het personeelslid van de PI veronderstelde kennelijk in de consternatie dat V. voor de juiste cel stond en opende de deur.

In de cel kwam Rivelino V. dus oog in oog te staan met Abdelghani El H., waarbij El H. zou hebben gezien dat Rivelino V. op dat moment een zelf geprepareerd mes in zijn hand had.

Ook een personeelslid zou hebben gezien dat Rivelino V. in het bezit was van een mes, voordat er door het personeel werd ingegrepen.

Gevangenispersoneel constateerde wel meteen dat er iets mis was gegaan en greep in. In de cel is het niet tot een aanvaring gekomen.

De directie plaatste Rivelino V. en één van de personen die in de keuken voor onrust had gezorgd daarna in afzondering. Ook Abdelghani El H. werd meteen in afzondering geplaatst.

Onrust

In de PI Krimpen heerst nu grote onrust over de incidenten. Gedetineerden vragen zich af waarom hetzelfde groepje tot twee keer geweld kon veroorzaken.

Een andere vraag is hoe Rivelino V. over een mes kon beschikken en vooral waarom de PIW’er de deur van El H. heeft geopend terwijl die cel niet van V. was.

Protocol

Advocaat Thomas van der Horst is advocaat van Abdelghani El H.. Hij bevestigt desgevraagd de gebeurtenissen in de PI Krimpen aan den IJssel.

Volgens hem is er door het personeel in strijd met het protocol gehandeld.

Van der Horst: ‘Er is door de (directeur van de) inrichting na het eerste incident niet ingegrepen. Niemand is overgeplaatst naar een andere inrichting en er zijn geen straffen of maatregelen opgelegd. Ook na het tweede incident is er niet voldoende ingegrepen. Mijn cliënt heeft direct aangegeven dat hij zich niet meer veilig voelt in de inrichting en dat hij wil worden overgeplaatst naar een andere inrichting. Dat daarop niet wordt geacteerd door de directeur van de inrichting is onbegrijpelijk en zeer kwalijk. Op mijn verzoek om opheldering en actie is door de directeur tot op heden niet gereageerd. De bewaarder die de deur opende werkt ook nog op de afdeling.’

Volgens Van der Horst sluit zijn cliënt niet uit dat het gehele incident in de keuken en het openen van zijn celdeur deel was van een vooropgezet plan.

Gif

El H. is (met Bowy T.) veroordeeld tot 22 jaar cel voor het uitvoeren van de moord op Samir Erraghib, op 17 april 2016 in IJsselstein. Het dochtertje van Erraghib keek vanaf de achterbank van de auto toe toen haar vader werd doodgeschoten.

In het verleden zijn El H. en zijn familie in verband met die moord herhaaldelijk bedreigd. Opvallend was dat er in 2019 op een afdeling van de gevangenis in Arnhem waar El H. toen vastzat gif is gevonden. De directie ging er toen vanuit dat hiermee iemand had moeten worden gedood.

Van der Horst: ‘De politie heeft in 2019 aan mij bevestigd dat El H. destijds in Arnhem het zeer waarschijnlijke doelwit was en dat zijn naam werd genoemd in een anonieme tip die was binnengekomen.’

El H. kwam op de lijst van gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico (GVM-lijst) te staan omdat er een verhoogd risico was dat iemand hem zou gaan liquideren.

‘Niet langer veilig’

Volgens Van der Horst voelt El H. zich nu niet langer veilig in de inrichting in Krimpen, en heeft zijn cliënt dat ook in een gesprek met de directeur aangegeven.

Van der Horst: ‘De directeur heeft niet aan cliënt kunnen vertellen hoe zijn veiligheid binnen de inrichting kan worden gewaarborgd. En ook niet of er een onderzoek is gestart naar het handelen van het personeelslid. Het valt niet uit te leggen dat cliënt niet wordt overgeplaatst, terwijl is gebleken dat cliënt in deze inrichting niet veilig is in zijn eigen cel’.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt in verband met de privacy geen uitspraken over individuele gevallen te kunnen doen, maar dat in geval van incidenten altijd passende maatregelen worden getroffen.

Doodgestoken

De PI Krimpen aan den IJssel is vorig jaar herhaaldelijk in het nieuws gekomen omdat er zaken niet op orde waren. Afgelopen voorjaar werd er in een dubbelcel iemand doodgestoken. Uit een onderzoeksrapport van de Dienst Justitiële Inrichtingen bleek dat er zaken mis waren gegaan binnen de inrichting, mede als gevolg van personeelsgebrek.

Later vorig jaar bracht Crimesite het nieuws dat de werkroosters in onder meer de PI Krimpen grote gaten vertoonden. Daarom konden gedetineerden niet volgens de regels worden gelucht en zaten ze langer opgesloten in hun cel dan volgens de regels is toegestaan.