OM wil Mink Kok ook vervolgen voor wapens in Libanon

Het Openbaar Ministerie probeert toestemming te krijgen van Libanon om de door dat land uitgeleverde verdachte Mink Kok (61) te kunnen vervolgen voor een aantal vuurwapens die daar bij hem zijn gevonden toen hij eind maart van dit jaar werd aangehouden. Nederland vroeg om zijn uitlevering voor een drugstransport. Om hem voor de wapens te kunnen vervolgen is toestemming van het uitleverende land noodzakelijk. Vrijdagmiddag was er in de rechtbank een pro forma-zitting in de zaak van Kok.

(Beeld JBMedia)

Door @Wim van de Pol

Kok wordt verdacht van betrokkenheid bij het via Nederlands grondgebied naar Duitsland laten brengen van 400 kilo cocaïne die in een supermarkt in Duitsland is gevonden. En tevens is hij verdacht van opzetten van twee cocaïnewasserijen (om van cocaïnepasta cocaïnepoeder te laten maken). Bewijs hiervoor ziet justitie in Sky-berichten die Kok zou hebben verstuurd tussen 18 en 25 september 2020, respectievelijk 19 en 24 september 2020.

Vuurwapens

Kok’s advocaat Mark Teurlings toonde zich verbaasd over de wens om Kok in Nederland voor de vuurwapens in Libanon te laten vervolgen omdat volgens hem Kok op dit moment in Libanon al wordt vervolgd voor de gevonden vuurwapens. Teurlings zei eerder dat de wapenvondst ‘enorm opgeklopt‘ is en dat het maar om een handvol wapens gaat, ‘niet een arsenaal’. Op de zitting in Rotterdam zei hij te verwachten dat de straf in Libanon niet al te hoog zal zijn.

Strafbaar feit

Het bewijs tegen Kok bestaat uitsluitend uit een reeks berichten die zijn verstuurd met Sky-ECC, waarvan justitie zegt dat Kok die verstuurde. De inhoud van de berichten werd op de zitting niet besproken.

Teurlings zei wel dat het onderzoek op Kok op onrechtmatige grond is begonnen, namelijk op het moment dat een rechercheur hem op 18 november 2019 op televisie in een documentaire hoorde zeggen dat hij een pgp-telefoon had. Het proces-verbaal daarover van deze verbalisant was de reden te zijn om een onderzoek op te starten tegen Mink Kok, stelt Teurlings. De politie ging vervolgens kijken welke Sky-telefoons in Kok’s woonplaats Beiroet, Libanon uitpeilden.

Geen verdenking

Daar was de officier van justitie het niet mee eens: ‘Teurlings stapt helemaal over het Sky-onderzoek heen. Daarin zijn accounts bovengekomen. Natuurlijk wordt er onderzoek gedaan als iemand zegt op tv: ik heb een pgp.’ Verder komt Sky-gebruiker Kok volgens justitie naar boven als een persoon die samenwerkt met andere bekende Amsterdamse criminelen.

Teurlings: ‘Ja, maar Kok wordt toch helemaal niet bij naam genoemd in het Sky-onderzoek?’ Er was tegen Kok gewoon geen verdenking van een strafbaar feit, aldus Teurlings. Hij wees op uitspraken van verschillende rechters en rechter-commissarissen dat het enkele feit dat iemand een pgp-telefoon zou hebben geen verdenking kan opleveren. Teurlings wil de politierechercheurs die het eerste onderzoek naar Kok en zijn telefoon hebben gedaan laten horen als getuige.

Europese Hof

Teurlings droeg ook een uitspraak van het Europese Hof van Justitie aan, van een week oud, waarin het Hof andermaal bevestigt dat het recht van de Europese Unie zich verzet tegen het algemene en ongedifferentieerde in beslag nemen en bewaren van verkeers- en locatiegegevens van telefoongebruikers, zoals dat bij Sky-ECC is gebeurd.

Teurlings: ‘mijn eerste inschatting is dat de gang van zaken in het Sky-onderzoek niet voldoet aan de eisen die het Europese Hof van Justitie stelt, en dat daarom een niet-ontvankelijkheid of bewijsuitsluiting in de zaak van Kok in de rede ligt.’

Blokken cocaïne

De zaak van Najim Z. (41) werd separaat behandeld hoewel hij samen met Kok in Libanon werd aangehouden. Z. wordt vervolgd voor twee transporten van cocaïne in 2020 en 2021 naar Antwerpen en Rotterdam van in totaal 1.590 kilo cocaïne, en verdacht van een derde. Het bewijs tegen Z. zit hem ook vooral in berichten van Sky, en foto’s: ‘heel veel foto’s van blokken cocaïne en geld’, aldus een van de officieren van justitie. ‘De heer Z. zwerft over de wereld, van Dubai, naar Marokko, naar Marbella’, aldus een officier.

Taghi

Najim Z. is in de media als ‘financiële man’ van Ridouan Taghi beschreven. Er ligt informatie van de inlichtingendienst van de politie met een lijst van personen met wie Z. contact zou hebben, waarin ook de naam Taghi valt. Advocaten Cem Polat en André Seebregts vinden die informatie ‘veel rook opvallend weinig vuur.’ Volgens hen lijkt alle TCI-info afkomstig van één bron en is er over Taghi verder niks in het dossier te vinden.

André Seebregts zei dat er namens zijn cliënt een zogeheten artikel 12-procedure is aangespannen tegen de politie om schending van het ambtsgeheim, nadat er in juni aangifte is gedaan. Volgende week is er een zitting bij het gerechtshof waarin een strafrechtelijk onderzoek tegen de politie wordt geëist vanwege het lekken van informatie over Z. naar de media.

Telefoon in Artis

Er is ook aangifte tegen de politie gedaan vanwege het ontvreemden van de smartphone van de dochter van Najim Z. door politierechercheurs. De jonge vrouw werd tijdens een bezoek aan dierentuin Artis aangelopen door rechercheurs die haar telefoon meenamen nadat zij de pincode van de telefoon aan hen had gegeven. ‘Hier is helemaal niets verkeerds aan’, zei een officier van justitie, ‘de agenten hebben zich bekend gemaakt als van de politie en zij heeft vrijwillig haar pincode gegeven en haar telefoon afgestaan.’

De advocaten van Z. willen de vrouw laten horen bij de rechter-commissaris. Volgens hen zegt de dochter van Z. te zijn misleid omdat door de agenten niet zou zijn gezegd dat de telefoon werd meegenomen ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek tegen haar vader. Ze zegt later die dag de politie te hebben gebeld met de vraag wat er met haar telefoon is gebeurd. Uiteindelijk kreeg ze haar telefoon terug. Advocaat Seebregts zei dat er geen proces-verbaal in het dossier te vinden is over wat er precies in Artis is gebeurd.

De politie heeft informatie uit de smartphone gebruikt om te combineren met gegevens van Sky-ECC. Mede op die manier kon Z. worden geïdentificeerd, aldus justitie.

In december is er opnieuw een zitting. Justitie zegt dat het onderzoek naar Kok en Z. vrijwel gereed is.

De advocaten van zowel Kok als Z. hebben gevraagd om schorsing, of opheffing, van de voorlopige hechtenis. De rechtbank neemt hierover ‘binnen twee weken’ een beslissing.

Eerder bericht:

Advocaten ontkennen link Najim Z. met Ridouan Taghi (UPDATE3)