Advocaten ontkennen link Najim Z. met Ridouan Taghi (UPDATE3)

Het Openbaar Ministerie stelt Najim Z. verantwoordelijk voor twee transporten van cocaïne, en mogelijk voor een derde. Deze zomer stelden Openbaar Ministerie en politie dat drugsverdachte Najim Z. ‘de financiële man’ van Ridouan Taghi zou zijn, en daarnaast zelf als grootschalig handelaar in cocaïne optrad. Inmiddels is het dossier aangevuld met nieuwe stukken maar Z.’s advocaten André Seebregts en Cem Polat stellen dat er voor een link met Taghi in het dossier geen bewijs te vinden is.

(beeld uit archief)

Door @Wim van de Pol

Vrijdag is er bij de rechtbank in Rotterdam een pro forma-zitting in de zaak tegen Najim Z. (41) en zijn “schoonvader” Mink Kok (61).

Justitie beschuldigt Najim Z. van sterke betrokkenheid bij de import vanuit Zuid-Amerika van twee partijen van 750 en 840 kilo cocaïne. Die werden in 2021 onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Het derde transport is 400 kilo cocaïne die in 2020 in de Antwerpse haven binnenkwam en in Remscheid (D) werd aangetroffen. Het Openbaar Ministerie vraagt toestemming aan Libanon of hij daarvoor kan worden vervolgd; hij is voor dat feit niet uitgeleverd.

Het bewijs voor deze transporten vindt justitie in berichten die een gebruiker van berichtendienst Sky-ECC heeft verstuurd. Dat zou Najim Z. zijn geweest.

‘Kopstuk’

Nadat Mink Kok en Najim Z. eind maart waren aangehouden in Libanon werd Z. door verschillende media op basis van bronnen bij justitie of politie met name genoemd, en gekarakteriseerd als ‘kopstuk’ van het netwerk van Ridouan Taghi. Onder de noemer ‘Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM)’ blijkt door de recherche te zijn ‘gejaagd’ op de belangrijkste vertrouwelingen in het netwerk van Taghi. Bovendien zou Z. door de politie worden gezien als ‘de financiële man’ van Taghi.

Volgens advocaat Cem Polat klopt dat simpelweg niet en biedt het dossier daarvoor geen enkel bewijs. Op vragen van Crimesite heeft Polat besloten voorafgaand aan de zitting van vrijdag naar buiten te treden. Polat:

Nu de strijd kennelijk – tot grote frustratie van de verdediging – ook gevoerd wordt via de media zien we ons genoodzaakt om te reageren op eerdere berichtgeving in de media. Het is namelijk volstrekte onzin dat cliënt de financiële man van Taghi zou zijn. Ook volgens het dossier is dat onzin. De zaak waar hij van wordt verdacht betreft uitsluitend een aantal drugstransporten die helemaal niets met met Taghi te maken hebben. De zaak is een gewone Opiumwetzaak.

Polat en Seebregts vinden dan ook dat de rechtbank de zaak net zo moet behandelen als de tientallen andere drugszaken waarmee de rechtbanken in Nederland worden overspoeld.

TCI-berichten

De naam Taghi komt volgens justitie niet helemaal uit de lucht vallen. In het dossier dat nu voorligt bij de rechtbank komt de naam van Ridouan Taghi, de man tegen wie deze zomer levenslang is geëist voor het uitlokken van een reeks liquidaties, wel degelijk voor, maar alleen in berichten van de inlichtingendienst van de politie (TCI).

Het onderzoek van de recherche naar Najim Z. begint op basis van korte anonieme TCI-berichten van  die vanaf 2020 zijn binnengekomen. Daarin wordt beweerd dat Z. een belangrijke figuur in de onderwereld is en ook dat hij ‘nauw contact’ zou hebben gehad met Taghi. Taghi is in december 2019 in Dubai gearresteerd, en Z. zou één van de personen zijn die daarna voor hem de cocaïnehandel heeft voortgezet. Maar anonieme TCI-berichten kunnen geen bewijs zijn in een rechtszaak.

Sky-berichten

Vanaf 2021 kan de politie vele miljoenen versleutelde berichten die zijn verstuurd met de berichtendienst Sky-ECC leesbaar maken. De recherche denkt te kunnen bewijzen dat Najim Z. één van de Sky-gebruikers is geweest. Zo krijgt justitie berichten in handen die betrekking hebben op transporten van drugs. En daarmee bouwt justitie aan het bewijs voor betrokkenheid van Z. bij de drie cocaïnetransporten. Justitie ziet in de berichten ook bewijs voor witwassen, en dat hij kennelijk zaken deed met tientallen personen.

Advocaat Polat: ‘Maar in geen van die Sky-berichten komt de naam Taghi voor. De recherche probeert daarin ook niet hard te maken dat Z. communiceert met Taghi of met mensen van Taghi. De mensen met wie Z. contact heeft zijn verder volgens justitie niet geïdentificeerd.’

Polat wijst er ook op dat de transporten waar Z. van wordt verdacht allemaal hebben plaatsgevonden nadat Taghi al was opgesloten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

‘Gestolen’

Om te kunnen bewijzen dat het Z. was die de belastende Sky-berichten over de coketransporten heeft verstuurd draagt de recherche ook gegevens aan uit de smartphone van zijn dochter, een gewone telefoon, dus geen pgp-telefoon. Die telefoon bevat gegevens die volgens justitie overeenstemmen met informatie over drugshandel die in de Sky-berichten te vinden is. Maar ook hieruit komt er geen connectie met Taghi naar voren.

De smartphone is door de politie ‘in beslag genomen’. Hoe dat precies is gebeurd wil advocaat Polat niet zeggen, maar hij zegt wel dat het niet op wettelijke manier is gebeurd. Polat: ‘Ik wil het erbij houden dat wij stellen dat de telefoon door de politie is gestolen en dat er aangifte is gedaan.’

Libanon

Mink Kok

De dochter van Z. had de aandacht van de recherche getrokken toen ze op reis bleek te gaan naar Libanon. Dat bleek niet zo vreemd te zijn omdat Beiroet de woonplaats is van haar moeder, en dat is weer de (Libanese) vrouw van de Nederlander Mink Kok.

Hoewel Z. en Mink Kok gelijktijdig werden aangehouden zijn hun zaken (nog) niet door de rechtbank samengevoegd. Ze zijn wel tegelijkertijd naar Nederland overgebracht.

Wat betreft transporten van cocaïne wordt Mink Kok vooralsnog alleen verdacht van betrokkenheid bij een transport dat in Duitsland tussen dozen met bananen is gevonden. Dat was 370 kilo cocaïne die in Antwerpen was binnengekomen en per abuis in een supermarkt in het Duitse Karlsruhe belandde. Met een account van Sky, dat de recherche aan Kok toerekent, zijn berichten verstuurd waarin de gebruiker probeert de achterhalen waar de cocaïne is gebleven.

Drugslaboratoria

Kok zat eerder in Nederland straffen voor drugs- en wapenhandel uit, en werd daarna in Libanon nog veroordeeld voor het voorhanden hebben van tientallen kilo’s cocaïne. Naast het transport met de bananen en cocaïne verdenkt de officier van justitie hem ook van betrokkenheid bij het opzetten van drugslaboratoria. Het bewijs tegen hem komt uit berichten die hij zou hebben verstuurd met Sky-telefoons. Er is op dit moment tegen Kok geen ander bewijs in het dossier.

Volgens het dossier begon het onderzoek tegen Kok nadat hij in een televisieprogramma de opmerking maakte dat hij beschikte over een pgp-telefoon. Kok’s advocaat Mark Teurlings ziet dat niet als een serieuze verdenking: ‘Ik ben van mening dat het onderzoek naar Kok is opgestart zonder dat er enige verdenking tegen hem was. Dat mag niet in Nederland. Dus voor we toekomen aan het bewijs van de Sky-berichten moet de rechtbank eerst beslissen of dat begin van het onderzoek wel door de beugel kan.’

Teurlings zegt vrijdag ook de rechtmatigheid van de vergaring van de Sky-ECC berichten, die Kok volgens de recherche heeft verstuurd, aan de orde te gaan stellen.

Zie ook:

Advocaat: ‘Wapenvondst bij Mink Kok is enorm opgeklopt’

‘Wapenarsenaal gevonden bij arrestatie Mink Kok’ (UPDATE)