Raadsel over ruzie tussen kroongetuige Nabil B. en advocaat Wiersum blijft

De Amsterdamse rechtbank heeft in de beveiligde zittingszaal in Amsterdam-Osdorp besloten dat er geen nadere verhoren komen over de hevige ruzie tussen kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum, een dag voordat Wiersum werd doodgeschoten. Het vonnis tegen de twee verdachten volgt op 11 oktober. Tegen hen is levenslang geëist. De advocaten vroegen vrijspraak. 

Door @Wim van de Pol

Maandag was er een ingelaste zitting in de zaak. Die vond plaats omdat de rechtbank na het laatste woord nog aan de rechter-commissaris had gevraagd kroongetuige Nabil B. over onder meer de ruzie te horen. Dat was een zeldzame stap omdat het laatste woord al was geweest, maar de rechtbank had al aangekondigd dat sluiting pas op de dag van het vonnis zou plaatsvinden.

Ziek

De rechtbank had in het voorjaar al besloten dat B. zou moeten worden gehoord, nadat naar buiten kwam dat er ruzie was geweest tussen Wiersum en zijn cliënt (processen-verbaal daarover waren eerder buiten het dossier gehouden door justitie).

Dat verhoor kon toen echter niet doorgaan omdat Nabil B. ziek werd en een tijdlang om medische redenen, welke precies zijn onbekend, geen verklaringen kon afleggen. In juli besloot de rechtbank dat B. niet meer kon worden gehoord omdat er geen zicht was op een termijn waarop dit zou kunnen gebeuren. In de afsluitende zitting eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen de verdachten Giërmo B. en Moreno B..

Plotseling

Eind juli mailde de rechtbank plotseling aan de advocaten en het OM dat via een email aan de rechter-commissaris was verzocht de kroongetuige alsnog over de ruzie te horen. De precieze reden voor dit late verhoor werd niet gegeven. Wel was duidelijk dat de kroongetuige weer voldoende was opgeknapt. Op 20 september vond het verhoor van Nabil B. in de zaak alsnog plaats.

De kroongetuige weigerde iets over de ruzie zeggen.

Hij zei dat dit de vertrouwelijkheid van het contact tussen hem en zijn advocaat raakte. Dat is geen geldige reden om vragen niet te beantwoorden want een kroongetuige heeft niet zo’n verschoningsrecht, zoals een advocaat dat wel heeft. Bij het verhoor heeft de rechter-commissaris het maar zo gelaten.

‘We hebben ruzie’

Wat er nu precies speelde tussen Derk Wiersum en de kroongetuige is een raadsel. Zeker is dat er een hoog oplopend conflict tussen de twee is geweest. We weten dat omdat de weduwe van Wiersum dit bij de politie heeft verklaard. ’s Avonds, dus de avond voor de dood van Wiersum, was hij nog steeds geïrriteerd over wat zich eerder die dag had afgespeeld, zei ze. ‘We hebben ruzie’ had Wiersum tegen haar gezegd. Ruzie met Nabil B., dat had Wiersum hiermee volgens de weduwe bedoeld.

Zinloos

De advocaat van de door het Openbaar Ministerie aangewezen chauffeur Giërmo B. – Jacques Taekema – had geweigerd om aan het verhoor van B. deel te nemen. Volgens hem zou dat zinloos zijn als er niet ook een verhoor plaats zou vinden met de weduwe van Wiersum. Bovendien wilde hij inzage in de apps die B. tussen september 2017 en februari 2018 met familie en zijn vriendin uitwisselde.

Grote waarde

De rechtbank zegt maandag deze apps niet relevant te vinden omdat ze niet gaan over de periode vlak voor de dood van Wiersum (op 18 september 2019).

Nabil B. hechtte grote waarde aan de inhoud van de telefoon. Toen in juli 2019 uitkwam dat hij deze telefoon in bezit had gehad beloofde advocaat Wiersum (die de telefoon inmiddels in bewaring had) dat hij de telefoon zou inleveren bij justitie. Maar op de dag van zijn dood had hij dat nog niet gedaan.

Via de weduwe van Wiersum kwam de iPhone toen bij de nieuwe advocaat Oscar Hammerstein. Volgens die laatste eiste B. dat Hammerstein de telefoon naar hem in de inrichting zou brengen, dat weigerde Hammerstein. Volgens Hammerstein uitte de kroongetuige daarop een, wat hij noemde, bedreiging: ‘Als je mijn spullen niet terugbezorgt, dan leer je een heel andere kant van mij kennen.’

‘In de tang’

De telefoon is inmiddels bij justitie. Advocaten van verdachten in het Marengo-proces hebben in de vele duizenden berichten mogen lezen, maar kregen geen kopie.

Advocaat Jacques Taekema stelt dat uit chats die collega-advocaten hebben ingezien blijkt dat Nabil B. zegt dat hij allerlei mensen ‘in de tang’ had: ‘zoals de directeur van de gevangenis, de officier van justitie. En hij suggereert dat ook voor zijn advocaat. Hij vraagt via zijn zus of zijn advocaat even 100 euro voor hem mee kan nemen het huis van bewaring in.’

Verder chatte B. erover misschien te zullen ‘overstappen’ naar een andere advocaat. Onbekend is welke chats op de iPhone nog meer specifiek betrekking hebben op de verhouding tussen Wiersum en zijn cliënt B.

Hoger beroep

In tegenstelling tot rechtbank en Openbaar Ministerie vindt Taekema, en ook Gerald Roethof, de advocaat van Moreno B., dat de inhoud van de B.’s iPhone toch relevant is in de zaak van het doodschieten van Derk Wiersum. Taekema: ‘Er zou immers sprake kunnen zijn geweest van een ontvoering of een afpersing, misschien van die telefoon. Er was iets van een woordenwisseling.’

Taekema vindt dat zowel de ruzie als de inhoud van de telefoon alsnog bij het onderzoek naar de dood van Wiersum zouden moeten worden betrokken.

Het is nu wachten op het hoger beroep. Hoe het vonnis in de zaken op 11 oktober over de eis tot levenslang ook uitvalt, het kan bijna niet anders dat één van de partijen in hoger beroep zal gaan.

Voorgaande berichten:

‘Grote woorden door verdediging in zaak Wiersum’

‘Misschien liep het onbedoeld volledig uit de hand’

Vader advocaat Wiersum: ‘Mijn kind is weg. Niet te vinden. Doorgestreept. Kapotgeschoten’