Advocaat Wiersum en kroongetuige hadden ruzie (UPDATE)

Uit verklaringen van de weduwe van de in 2019 doodgeschoten advocaat Derk Wiersum en van diens kantoorgenoot blijkt dat kroongetuige Nabil B. en Derk Wiersum op de dag voor de moord flinke ruzie hadden. B. was cliënt van Wiersum. Waarover de ruzie ging is niet duidelijk. Een en ander bracht het Openbaar Ministerie dinsdag naar voren op een voorbereidende zitting in de zaak tegen de drie van de moord op Wiersum verdachte mannen.

Alternatieve scenario’s

Nabil B. is kroongetuige tegen Ridouan Taghi in het Marengo-proces.

De officier van justitie voegde er op de zitting aan toe dat er geen reden is B. van Wiersums moord te verdenken. De advocaten zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat er in het onderzoek te weinig aandacht is geweest voor alternatieve scenario’s. Het Openbaar Ministerie verdenkt Ridouan Taghi van het opdracht geven voor de moord maar daarvoor is tot nu toe geen bewijs op tafel gekomen. Er zijn wel pgp-berichten die aan Taghi worden toegeschreven waarin deze zich in dreigende taal uit over de kroongetuige en diens familie.

iPhone

Het getuigenverhoor van de weduwe van Wiersum stamt al uit 2019 maar is door het Openbaar Ministerie pas recent aan het dossier over de moordzaak toegevoegd. Advocaat Jacques Taekema van Giërmo B. heeft al eerder verwezen naar uitlatingen van de voormalige (aanvankelijk anonieme) advocaat van B., Oscar Hammerstein, waarin deze vertelde te zijn bedreigd door B. toen Hammerstein een iPhone van B. die hij van de weduwe van Wiersum had gekregen niet aan B. wilde afstaan, maar aan de deken van advocaten had gegeven.

Vier verdachten

Giërmo B. en Moreno B. (die geen familie zijn van elkaar) hebben volgens het Openbaar Ministerie de moord op Wiersum uitgevoerd. Anouar Taghi zou de auto’s hebben geleverd die bij verkenningen en de moord zijn ingezet. Hij is familie van Ridouan Taghi. De voortvluchtige Sezer B. (28) is door de politie een paar keer gezien bij een loods die Anouar Taghi huurde voor het stallen van auto’s. Ook verplaatste de telefoon van B. zich met de auto’s die bij de liquidatie zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie zegt nog andere verdachten in beeld te hebben. De drie verdachten die vast zitten ontkennen betrokkenheid bij de moord. De rechtbank besloot dat B. en B. voorlopig vast moeten blijven zitten. De hechtenis van Taghi wordt opgeheven (hij zit nog vast in een andere zaak).

Hun advocaten wilden de weduwe van Wiersum, diens kantoorgenoot, Nabil B., Oscar Hammerstein en Peter R. de Vries (vertrouwenspersoon van Nabil B.) als getuige horen. De kantoorgenoot van Wiersum mag van de rechtbank als getuige worden gehoord. Ook Nabil B. moet worden gehoord, onder meer over de ruzie.

Volgens Telegraaf-verslaggeefster Saskia Belleman heeft de rechtbank de andere verzoeken inmiddels afgewezen.