Megazaak tegen Limburgse vastgoedfraudeur loopt af met een sisser

De 68-jarige Limburger Joep J. is door de rechtbank in Roermond na een sinds 2009 slepend onderzoek veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van 1 jaar cel en een boete van 200.000 euro. Vastgoedman J. – uit Kerkrade – was de hoofdverdachte uit elf verdachten in het project “Landlord”. Hij is van een groot aantal witwasverdenkingen vrijgesproken. Zijn advocaat Theo Hiddema moest in de loop van het proces met de zaak stoppen.

Criminelen

J. is veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte, het valselijk laten opmaken van notariële akten en belastingfraude. In het onderzoek kwam een groot aantal panden en vastgoedtransacties met criminelen en de Hells Angels in beeld. Joep J. en enkele familieleden kwamen in 2011 enige tijd vast te zitten. In de zaak was een kroongetuige, Pascal H.. Advocaat Theo Hiddema (van Pascal H. én van Joep J.) werd geschorst en stopte als advocaat van Joep J., onder meer omdat hij op televisie H. ‘addergebroed’ had genoemd. Later deed Hiddema nog aangifte tegen H..

Uit een biografie van Hiddema werden passages over H. geschrapt. De kluisverklaringen van Pascal H. mochten uiteindelijk niet worden gebruikt omdat H. een conflict kreeg met justitie. Ook bleken officieren van justitie te hebben gelogen over verklaringen van Pascal H..

Schuiven

De rechtbank ziet in het dossier een beeld naar voren komen van een verdachte die op allerlei manieren probeerde aan belasting te ontkomen en waar mogelijk financieel voordeel te halen, bijvoorbeeld door het schuiven van opbrengsten en kosten tussen hem en zijn familieleden, het fingeren van kosten, het oplichten van de verkoper bij de aankoop van een pand en verzekeringsfraude.

Boekhouding en administratie leken vaak in orde op het eerste gezicht. Pas na diepgravend onderzoek van belastingdienst, FIOD en politie is deze fraude aan het licht gekomen. Het fiscale nadeel op grond van de inkomstenbelasting was 99.021 euro.

Maar onder meer door het wegvallen van de kroongetuige kwam de meest belastende aanklachten, over witwassen, niet rond. (tekst gaat verder na de reclame)

Minder straf

J. en medeverdachten krijgen minder straf door het grote tijdsverloop. De zaak Landlord is voor het eerst in 2012 op zitting aangebracht. Na de beslissing tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en de terugwijzing door het gerechtshof in verband met de gegrondverklaring van het hoger beroep heeft het vervolgens tot 2019 geduurd voordat de zaak opnieuw op zitting kwam. Daarom vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet meer aan de orde.

De geldboete van 200.000 euro is lager dan gevorderd door het Openbaar Ministerie omdat de rechtbank minder feiten als bewezen heeft verklaard. Dat geldt met name voor de beschuldigingen van witwassen. De rechtbank is daar deels tot een vrijspraak gekomen vanwege gebrek aan bewijs. De rechtbank heeft de echtgenote en de zoon van verdachte J. vrijgesproken van witwassen en het laten opnemen van een verkeerde koopprijs in een notariële akte. De rechtbank acht wel bewezen dat een dochter van verdachte mee heeft gewerkt aan een valse akte in 2006. Gezien haar geringe rol daarbij en het grote tijdsverloop krijgt zij een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken. Van de overige 7 verdachten zijn er 4 vrijgesproken.