Politie wil Landelijke Eenheid opsplitsen in twee eenheden

De Landelijke Eenheid (LE) van de Nationale Politie kan het best worden opgesplitst in twee afzonderlijke eenheden. De ene moet zich volledig gaan richten op de opsporing, terwijl de andere zich moet toeleggen op taken op het gebied van (crisis)coördinatie en expertise. De korps- en eenheidsleiding hebben dit laten weten aan de commissie Schneiders, die in juni met een eindadvies komt over de toekomst van de Landelijke Eenheid.

‘Knellende structuur’

In april stelde de commissie Schneiders in een tussenrapport dat bij de Landelijke Eenheid fundamentele veranderingen nodig zijn. Volgens Oscar Dros, chef Landelijke Eenheid, heeft de huidige eenheid “een té grote hoeveelheid té diverse taken in een knellende structuur”.

‘In combinatie met problematiek op het gebied van leiderschap en cultuur leidde dat de afgelopen jaren tot problemen in de eenheid. De impact was groot. Op het werk, maar vooral op de mensen die het werk doen. In sommige gevallen, met dramatische en blijvende gevolgen.’

Forse kritiek

De Tweede Kamer uitte twee weken geleden in een debat forse kritiek op de korpsleiding van de Nationale Politie. Drie medewerkers van de Landelijke Eenheid pleegden de afgelopen twee jaar zelfmoord, deels vanwege werkgerelateerde problemen. De deels vervangen korpsleiding speelde een rol in de problematiek en de huidige leiding lukt het volgens de Tweede Kamer niet om de situatie te verbeteren.

Opsporingseenheid

Volgens Dros zou een van de twee nieuwe eenheden zich moeten richten op de landelijke opsporing van zware vormen van criminaliteit, zoals ondermijnende criminaliteit, terrorisme en cybercrime.

Coördinatie

De tweede eenheid krijgt, als het aan de politie ligt, landelijke taken op het vlak van (crisis)coördinatie en expertise. ‘Deze eenheid is hét organisatieonderdeel waar nationale coördinatie van de operatie is belegd en die hoogwaardige, schaarse kennis, kunde en materiaal levert aan het hele korps,’ aldus Dros.

‘Meer menselijke maat’

Dros wil met zijn voorstel “verbetering op het vlak van bestuurbaarheid, beheersbaarheid en bedrijfsmatige ondersteuning, maar vooral ook meer ruimte voor de menselijke maat”. Behalve wijzigingen op organisatorisch gebied is er ook verandering nodig op het gebied van cultuur en leiderschap.

‘Leidinggevenden spelen een cruciale rol bij de realisatie van een veilige werkomgeving. Als de werkvloer zich niet gehoord voelt en ziet dat de leiding ongewenst gedrag vertoont en daar niet op wordt aangesproken, is het fundament voor professioneel en integer handelen weg.’

Dros wil ook af van de klassieke hiërarchie: ‘Van de baas weet hoe het moet naar wie het weet, mag het zeggen. En er is behoefte aan een strategische top die zich actief bemoeit met de operatie. Die weet wat er speelt.’

Geduld

LE-chef Oscar Dros vraagt niet alleen de medewerkers, maar ook de politiek om geduld.

‘Ik hoop dat we de tijd en ruimte én het vertrouwen krijgen om de boel op orde te brengen. Na alle ellende van de afgelopen jaren, is er nu perspectief. We gaan eindelijk bouwen. Het wordt beter en dat gaat iedereen merken. In de eerste plaats de medewerkers. Maar het gaat wel even duren.’

Eindadvies

Het korps heeft haar visie op de hervorming van de Landelijke Eenheid aan de commissie Schneiders overgebracht. In welke mate de commissie deze visie deelt, blijkt medio juni als zij haar eindadvies aan de minister uitbrengt. Tegen het einde van de zomer volgt dan een transitieplan waarin de concrete uitwerking van het advies staat omschreven.

Zie ook:

Inspectie: gebrek aan toekomstvisie bij politie hindert goede taakuitvoering

‘Schokkend rapport over suïcide agent moet geheim blijven’

Onderzoek naar infiltratie agent A-4265 zorgt voor maandenlange vertraging in rechtszaak grootschalige cocaïnehandel

Teamchef agent A-4265: slechte werksfeer bij dienst infiltraties

‘Selectiefunctionaris undercovers politie geschorst’

‘Dubbele pet officier van justitie bij onderzoek zelfmoord undercover’