Sonja Holleeder betaalde zichzelf loon uit

In vergelijking met het verhoor bij de rechtbank ging het er in hoger beroep in de zaak van Willem Holleeder kalmpjes aan toe bij het verhoor van zijn zus Sonja. De meeste tijd ging op aan haar beweringen over de erfenis van haar in 2003 vermoorde echtgenoot Cor van Hout (foto). Afgaande op wat een rij getuigen zeggen, op tapgesprekken en op de conclusies van de FIOD heeft ze daarover gelogen. Maar ze hield ook bij het hof voet bij stuk. Er was nog wel een nieuwtje in haar verhaal.

Door @Wim van de Pol

Dat ging over een geldstroom die ze na de dood van Cor van Hout incasseerde, en die de FIOD zag als witwassen. Sonja Holleeder kwam op de loonlijst bij een vriend van Cor. Ze had daar nooit eerder iets over verklaard. Maandag zei ze dat ze daar (‘bij die lieve mensen’) inderdaad iedere vrijdag koffie ging drinken. ‘Maar werken, nee’. Ze betaalde in een schijnconstructie gewoon haar eigen loon (‘loonbelasting en alles’).

De FIOD zag die geldstroom als één van meerdere geldstromen waarmee ze de erfenis van Cor van Hout witwaste. Die had Heineken-losgeld belegd in prostitutiepanden in Alkmaar, op de Achterdam en in een villa in Spanje.

Panamese rechtspersonen

Sonja Holleeder heeft (na herroepen leugens) toch altijd volgehouden dat “de Achterdam” al was verkocht vóór de dood van Cor van Hout in 2003 (zie hier meer daarover). De FIOD toonde enkele jaren later aan dat ze de panden pas na de dood van Cor had verkocht, en dus Heineken-geld had witgewassen. De FIOD registreerde onder meer het openen van een rekening van Sonja enkele weken na Cor’s dood bij de bank Crédit Suisse en daarna verschillende geldstromen op verschillende rekeningen in Zwitserland en met zeker twee Panamese rechtspersonen.

Ook het huis van Van Hout (Villa Francis) in het Spaanse Benalmádena was al voor Cor’s dood verkocht, zo houdt Sonja vol. Ook dat blijkt aantoonbaar onjuist. Getuigen in de zaak Holleeder brachten ook hierover extra steunbewijs. De voorzitter van het gerechtshof haalde maandag één van die getuigen aan. Dat is een Zwitserse vermogensbeheerder die vele pagina’s heeft verklaard over miljoenen euro’s op Zwitserse rekeningen, en rechtspersonen in Panama waarover Sonja Holleeder beschikte. De vermogensbeheerder stelt dat Van Hout’s huis in Spanje ook na de dood van Van Hout pas was verkocht (‘ze had het geërfd’). Net als andere getuigen overigens (lees hier meer over de verkoop van de Achterdam en over het verhoor van Astrid Holleeder, die de conclusies van de FIOD bestreed).

Alle bedragen van miljoenen en tonnen euro’s die de voorzitter van het gerechtshof aan Sonja Holleeder voorhield, en waar hij meer over wilde weten, daar kon ze niets over uitleggen. ‘Als ik mijn geld maar kreeg’, zei ze maandag.

Taakstraf

De witwaszaak uit het FIOD-onderzoek werd geschikt met justitie, in 2011, voor 1,1 miljoen euro. De FIOD had eerder becijferd dat er zeker 2,7 miljoen euro was witgewassen via Zwitserland en Panama. De FIOD tekende echter ook aan er nooit in te zijn geslaagd een volledig beeld te krijgen van alle financiële geldstromen van het Heinekengeld van Van Hout die naar Sonja Holleeder zijn gevloeid.

Eind 2016 kreeg Sonja Holleeder toch nog een straf, zo onthulde ze maandag bij het gerechtshof. Voor het loon betalen aan zichzelf in een schijnconstructie bij ‘die lieve mensen’ kreeg ze een boete en een taakstraf (‘van 180 uur of zoiets’). Die strafbeschikking was onderdeel van een overeenkomst met het Openbaar Ministerie, nadat de zussen sinds 20 juli 2016 geen enkele vraag meer wilden beantwoorden.

Inpikken

Een jaar na de schikking van Sonja in 2011 kwamen de zussen Holleeder in contact met justitie en in 2013 begonnen ze verklaringen tegen hun broer af te leggen. Ze zijn tot nu toe niet van hun standpunt af te brengen geweest. Holleeder bedreigde hen tot aan zijn arrestatie, en nu nog. Holleeder wilde volgens hen de erfenis van Cor van Hout inpikken. Sonja in 2015:

Hij heb gedacht dat er geld was, een erfenis. Maar die was er niet meer, die had Cor allang weg gedaan omdat hij wist, waar hij mee bezig was. En dat heeft hij zich op verkeken.

Maar na de dood van Van Hout in 2003 bemoeide Holleeder zich volgens de FIOD helemaal niet met het vermogen van Van Hout. Volgens de FIOD eigende Sonja Holleeder zich die erfenis na de dood van haar man toe.

Holleeder deed er maandag geheel het zwijgen toe, op een paar schampere lachjes na.

Mink Kok

Dinsdag worden aan Sonja Holleeder nog enkele vragen gesteld voor het gerechtshof. Het gerechtshof wil in de komende maanden verder nog de in Libanon verblijvende Mink Kok en kroongetuige Fred Ros horen als getuige. Een andere getuige, Peter La Serpe, is momenteel niet te vinden door het Openbaar Ministerie.

Holleeder kreeg levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van zes moordaanslagen, tussen 2002 en 2006, vooral omdat de rechtbank alle beweringen hierover van Sonja en Astrid voor waar aannam. Er zijn vijf moorden, een doodslag en een poging tot moord gepleegd en aan een slachtoffer werd zwaar lichamelijk letsel toegebracht. Het Openbaar Ministerie heeft al laten weten in het hoger beroep opnieuw levenslang te zullen eisen.