Astrid Holleeder bestrijdt conclusies van de FIOD

De rechtbank van Amsterdam beslist volgende week vrijdag of justitie meer details moet geven over de strafbeschikking die in 2017 met Sonja Holleeder is gesloten. Vrijdag zei justitie hierover alleen dat Sonja Holleeder in 2017 valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

Door Wim van de Pol

Meer wilden de officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher hierover niet kwijt ‘in het belang van de veiligheid van de getuige’. Er zijn volgens het OM geen afspraken gemaakt over de inhoud van haar verklaringen. Advocaat Sander Janssen vindt dat eigenlijk de volledige overeenkomst in het dossier hoort en dat er onnodig geheimzinnig wordt gedaan. De zussen stellen van meet af aan dat Holleeder achter de erfenis van Cor van Hout aanzat en dat deze daarom door Holleeder is vermoord. Janssen zei:

Uiteindelijk draait het om de vraag of het mogelijk is dat de zussen verklaringen tegen hun broer afleggen die niet waar zijn. Ik vind dat u zo veel mogelijk geïnformeerd moet zijn over de belangen die er lagen en liggen. Het Goudsnip-onderzoek over de nalatenschap van Cor van Hout is voor de getuigen van groot belang geweest. (…) Ik vermoed dat nog steeds belangen een rol spelen die maken dat zij getuigen zoals ze getuigen.

Die belangen moeten de rechtbank bekend zijn als die bepaalt of Holleeder levenslang moet krijgen of niet, aldus Janssen.

Waarheid

Nu is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom Sonja en Astrid Holleeder medio 2016 plotseling weigerden vragen over de erfenis van Cor van Hout te beantwoorden en na het overeenkomen van de schikking in 2017 plots weer wel. Waarom was dat?

In 2016 erkende Sonja Holleeder dat ze nooit de waarheid over de bezittingen van Cor van Hout op de Alkmaarse Achterdam kon zeggen omdat ze van haar broer niet mocht praten over het Heineken-losgeld dat daarin was geïnvesteerd. Maar de advocaten Robert Malewicz en Sander Janssen stellen dat het verhaal dat de zussen er nu over vertellen nog steeds niet kan kloppen. De gezusters zeggen dat de panden in de rosse buurt kort na de dood van Cor van Hout (op 24 januari 2003) zijn verkocht aan Rob Grifhorst, de man ooit het Heineken-losgeld voor Holleeder en Van Hout had belegd.

Astrid vrijdag: ‘Heel simpel. Het waren aandelen aan toonder die moesten worden overgedragen’.

Bijeenkomst

De FIOD deed in de jaren 2006 en 2007 onderzoek en kwam tot een hele andere conclusie. Namelijk dat het bezit direct al in 2003 aan derden was verkocht door Sonja Holleeder, niet aan Grifhorst. Er is toen een serie getuigen gehoord en ook recent nog, die dat lijken te bevestigen. Advocaat Sander Janssen legde deze informatie vrijdag voor aan Astrid Holleeder.

De FIOD gaat ervan uit dat er zeer kort na het overlijden van Cor van Hout een bijeenkomst is geweest over de erfenis met onder meer Sonja en Astrid, de toenmalige boekhouder en de man die de Alkmaarse Achterdam zou hebben gekocht. De boekhouder heeft dat recent, onder ede, bevestigd, net als de aanwezigheid daar van Astrid Holleeder en ook dat de bijeenkomst inderdaad handelde over de verkoop van de Achterdam. Zij zei vrijdag onder ede dat dit onzin is en dat zo’n bijeenkomst nooit heeft plaatsgevonden. ‘Bizar’, zei ze.

Credit Suisse

Niet lang nadien stuurde de boekhouder in januari 2003 een fax naar een trustkantoor op Curaçao waarin werd gevraagd machtigingen van bepaalde personen in te trekken. Een dag na die fax werd er een rekening geopend op de Zwitserse bank Credit Suisse waar Bertus H. geld op zou storten. Acties die volgens de FIOD te rijmen zijn met de verkoop aan H..

Ook is er een telefoontap van 1 maart 2003 tussen de broer van Cor van Hout en de voormalige lijfwacht van Van Hout Bassie: ‘Alkmaar is verkocht’, wordt er gezegd. Ook is er sprake van ‘een kerel die Alkmaar heeft gekocht’. Zijn telefoonnummer wordt genoemd. Het blijkt het nummer van Bertus H. te zijn, volgens de FIOD dus de koper van de Achterdam.

Advocaat Sander Janssen merkte op:

Ik kan niet anders concluderen dan dat bij Ad van Hout en bij Bassie overtuiging leeft dat Achterdam is verkocht aan Bertus H.. Is het niet gewoon zo dat Achterdam verkocht is aan H.?

Astrid Holleeder hield voet bij stuk:

Ik ben er bij geweest dat de Achterdam is verkocht aan Robbie Grifhorst.

Ze zei dat Willem Holleeder aan de familie van Van Hout delen van de erfenis had beloofd:

De familie viel haar voortdurend lastig. Wim kon ze dat niet geven. Hij had ze het niet moeten beloven.  (…) Het enige waar ze het over hadden is de erfenis. Hij heb die Achterdam beloofd aan iedereen.

Alle getuigen die over de afwikkeling van de erfenis verklaringen hebben afgelegd die strijdig zijn met wat Sonja en Astrid vertellen zijn volgens Astrid Holleeder bedreigd en bewerkt door haar broer.

Fragmenten

Holleeder zelf kwam niet aan het woord. Wel liet Janssen fragmenten horen van door Sonja Holleeder opgenomen gesprekken, nadat er een deal met justitie was gesloten. Uit een aantal gesprekken zou blijken dat Holleeder toen ook al vermoedde dat Bertus H. de Achterdam had gekocht.

Holleeder: Ja maar weet je wat het is Box, dat je er niks mee te maken heb? Weet je wat het is Boxer…

Sonja: Nee! Ik heb zelf geen geld! Waar moet ik het vandaan halen?

Holleeder: Boxer… Je had het moeten regelen toen je het wel had!

Sonja: Ik had het niet! Wim, ik heb toen, ik heb het toen al gezegd…

Holleeder: Heb Bertus jou niet betaald? Want dan ga je naar Bertus toe, heb hij je niet betaald?

Sonja: Ik heb niks met Bertus te maken. Cor heb het toen al verkocht aan Grifhorst! Toentertijd al!!

Holleeder: Aan wie?

Sonja: Aan Grifhorst! Toentertijd al, daarvoor al.

Motief

Het is voor de geloofwaardigheid van de getuigen Sonja en Astrid Holleeder van belang te bepalen of zij de waarheid hebben verteld over het Goudsnip-onderzoek, een onderzoek waar zij en onder meer Bertus H. verdachten waren. De zaak is geseponeerd.

Holleeder’s advocaten willen weten of en zo ja welke afspraken zijn gemaakt over de vrijwaring van Sonja en Astrid Holleeder en of er ook nog afspraken met anderen in het spel zijn.

Ook interessant: als de erfenis van Cor van Hout al in 2003 is verkocht aan derden, waarom zeggen Astrid en Sonja Holleeder dan in 2012 (en nu nog) dat het motief van Holleeder om Cor van Hout te vermoorden was om de erfenis van Cor in handen te krijgen?

Eerdere verslagen over het proces-Holleeder:

Astrid: ‘Jesse Remmers en Sjaak B. deden Cor’

Wat is Goudsnip vergeleken met zes moorden?

Verrassende onthullingen door Astrid Holleeder (UPDATE)

Holleeder krijgt eigen gescheld en gedreig te horen

Sonja: ‘ik moest normaal blijven doen’

Sonja Holleeder sloot in 2017 tweede deal met OM

Eerste verhoor Sonja: kalm en oppervlakkig

Holleeder: Klepper achter aanslag Van Essen

Holleeder: de oorlog met de Joegoslaven

Holleeder: zussen provoceerden bij opnames

‘Astrid en Hakkelaar wilden erfenis Van Hout’

Holleeder: ‘Endstra was niet te begrijpen’

Hierom praat Holleeder over het Heineken-geld

Holleeder: ik had 8 miljoen bij Endstra ingelegd

Holleeder: ‘Astrid zei je moet Cor voor zijn’

Holleeder noemde de naam van de Allesweter niet