Sonja Holleeder pleegde ‘nieuwe’ strafbare feiten

Sonja Holleeder heeft begin vorig jaar met een nieuwe transactie met het Openbaar Ministerie onbekende nieuwe strafbare feiten afgedaan. Dat bleek op de zitting in het Holleeder-proces. De advocaten van haar broer Willem Holleeder willen dat justitie vertelt wat voor strafbare feiten dat betreft en hoe hoog de boete is die Sonja Holleeder moet betalen.

Door Wim van de Pol

Vorig maand gaf de rechtbank het Openbaar Ministerie de opdracht om informatie te verschaffen over een deal die Sonja Holleeder eind 2016 of begin 2017 met justitie was overeengekomen.

Vanaf 20 juli 2016 hadden Sonja en Astrid Holleeder geweigerd bij het verhoor bij de rechter-commissaris antwoorden te geven op vragen over de erfenis van Cor van Hout en hun rol als verdachten in het zogeheten Goudsnip-onderzoek. Sonja zei dat ze daarover eerder niet de waarheid had gesproken en zich verder op haar verschoningsrecht beriep, omdat zij zichzelf als verdachte zou kunnen belasten als zij daarover zou verklaren.

Eigen regels OM

Vanaf februari 2017 beantwoordden de zussen weer wel vragen over de erfenis van Cor van Hout. Vorige maand bleek dat er hierover na een half jaar stilte een nieuwe transactie was aangegaan door Sonja.

Nu blijkt dat dit onder meer ging over bepaalde niet nader door het Openbaar Ministerie genoemde strafbare feiten. Advocaten Robert Malewicz en Sander Janssen hebben aan de rechtbank vragen voorgelegd over deze tweede deal. Ze willen weten welke strafbare feiten Sonja Holleeder zou hebben gepleegd en hoeveel ze heeft betaald aan het OM. Ook vragen ze zich af waarom er geen persbericht over naar buiten is gebracht. Ze betwijfelen of de zaak is afgedaan volgens de eigen regels die het Openbaar Ministerie over dergelijke overeenkomsten hanteert.

In die aanwijzing staat expliciet dat zo’n transactie alleen bij hoge uitzondering kan worden opgelegd bij (onder meer) ‘politiek of publicitair gevoelige zaken’:

In principe is het uitvaardigen van een strafbeschikking in dergelijke zaken niet mogelijk. Slechts bij hoge uitzondering kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

De advocaten willen weten van het Openbaar Ministerie waarom de zaak Sonja Holleeder niet als publicitair gevoelige zaak is bezien. Bij de zitting van maandag waren een ruime dertig journalisten aanwezig. De zaak werd besproken in alle grote talkshows.

Als er sprake is van een hoge uitzondering dan moet ‘in beginsel’ over de zaak een persbericht worden uitgegeven, aldus de eigen aanwijzing van het OM.

Ook willen de advocaten weten welke andere afspraken er (met bijvoorbeeld de Belastingdienst) zijn gemaakt.

De rechtbank oordeelde vorige maand dat:

de betrouwbaarheid van de verklaring van de getuige [Sonja] over het onderzoek Goudsnip en de overdracht van de Achterdam relevant kan zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de overige verklaringen van de getuige.

De rechtbank achtte het toen niet nodig dat de gehele overeenkomst door justitie aan het dossier zou moeten worden toegevoegd.

De waarheid

Sonja Holleeder sloot in 2011 ook al een deal met het Openbaar Ministerie. Ze kocht toen voor 1,1 miljoen euro strafvervolging af.

Ze erkende vorige maand tot februari 2017 niet de waarheid te hebben gesproken over het geld van Cor van Hout. Vorige maand vertelde ze dat Robby Grifhorst de zaken op de Alkmaarse Achterdam heeft overgenomen. Holleeder’s advocaten zijn ervan overtuigd dat dit nog steeds niet de waarheid is. Er ligt bijvoorbeeld een FIOD-rapport waarin staat dat de zaken in 2003 na de dood van Cor van Hout door anderen zijn overgenomen.

Vrijdag zal de kwestie van de erfenis van Cor van Hout een hoofdrol vormen tijdens het verhoor van Astrid Holleeder door de advocaten van Holleeder.

Zie hier de vragen van de advocaten.

Meer over de moorden waarvan Holleeder wordt verdacht in het boek De Liquidatie Dossiers.

Voorgaande berichten over het proces-Holleeder:

Wat is Goudsnip vergeleken met zes moorden?

Verrassende onthullingen door Astrid Holleeder (UPDATE)

Holleeder krijgt eigen gescheld en gedreig te horen

Sonja: ‘ik moest normaal blijven doen’

Sonja Holleeder sloot in 2017 tweede deal met OM

Eerste verhoor Sonja: kalm en oppervlakkig

Holleeder: Klepper achter aanslag Van Essen

Holleeder: de oorlog met de Joegoslaven

Holleeder: zussen provoceerden bij opnames

‘Astrid en Hakkelaar wilden erfenis Van Hout’

Holleeder: ‘Endstra was niet te begrijpen’

Hierom praat Holleeder over het Heineken-geld

Holleeder: ik had 8 miljoen bij Endstra ingelegd

Holleeder: ‘Astrid zei je moet Cor voor zijn’

Holleeder noemde de naam van de Allesweter niet