‘Taghi heeft allang geen contact meer met familie’ (UPDATE)

VVD-Tweede Kamerlid Ulysse Ellian zei deze week in RTL Boulevard dat het ‘krankzinnig’ is dat Ridouan Taghi nog contact met zijn familie heeft. Taghi’s advocaat zegt zaterdag dat haar cliënt al geruime tijd helemaal geen contact meer met familie kan hebben. Ellian zei dat Taghi het recht moet worden ontzegd om in detentie nog langer met familie contacten te hebben omdat de risico’s te groot zijn. Hij zei er geen boodschap aan te hebben dat dit contact een universeel mensenrecht is. Ellian wil dat de vergaande aanscherping van de isolatie in detentie ook voor anderen dan Taghi zou moeten gaan gelden.

Eigen probleem

Ridouan Taghi (45) is in het Marengo-proces verdacht van het opdracht geven voor een reeks moorden, Weski is momenteel bezig met haar pleidooi. Tegen Taghi is levenslang geëist. Ulysse Ellian krijgt momenteel persoonsbeveiliging wegens ernstige dreiging.

Ellian verwees in RTL Boulevard naar uitlatingen van het Openbaar Ministerie in de strafzaak tegen de neef van Ridouan Taghi, Youssef Taghi. Het Openbaar Ministerie heeft gesteld dat familie van Ridouan ook tot zijn criminele organisatie zou behoren en dat Taghi met hulp van familie en Youssef wilde uitbreken.

Als je zijn familie met Ridouan Taghi contact laat hebben ‘regel je toch je eigen probleem?’, zei Ellian, ‘humanitair recht om je familie te zien? Ja gefeliciteerd, dat is prima, maar niet als ze onderdeel zijn van een criminele organisatie.’

De advocaat van Taghi, Inez Weski, zegt dat Ellian eraan voorbij lijkt te gaan dat Taghi verdachte en dat verder ‘Ellian zou moeten weten, dat er tijdens familiebezoek en telefonische contacten tolken worden gebruikt en alles met beeld en geluid wordt opgenomen.’

Geen contact met familie

Advocaat Inez Weski zegt dat er veel onjuiste berichtgeving over de detentie van haar cliënt Taghi is gepubliceerd en dat Taghi de behoefte voelt juiste informatie te geven over zijn detentieomstandigheden ‘in de wellicht vruchteloze hoop, dat de stroom desinformatie stopt.’

Belangrijk punt van Weski is dat Ellian wil dat Taghi geen contact meer met familie kan hebben, terwijl Taghi dat allang niet meer mag hebben. Justitie was bang dat hij in telefoongesprekken geheime boodschappen zou uitwisselen. Taghi ontvangt volgens Weski al geruime tijd geen persoonlijk bezoek meer en mag vanwege een telefoonverbod al maanden niet telefoneren met anderen dan zijn advocaat. Weski:

Er zijn helemaal geen telefoongesprekken met naasten, zoals familie. Hij heeft hierdoor al acht maanden niet met zijn moeder en ruim vier maanden met zijn gezin, waaronder minderjarige kinderen, kunnen bellen.

Geen gevoel

Taghi mag wel post ontvangen van zijn familie, die overigens wel volledig wordt gelezen door gevangenispersoneel. Maar inmiddels heeft Taghi volgens Weski besloten geen post van familie meer te willen ontvangen, vanwege de bemoeienis van justitie.

Vanwege toezicht en controles duurde het ontvangen of verzenden van post van of naar familie tussen de twee tot zes weken. Taghi stelt dat er ook regelmatig brieven aan hem niet zijn aangekomen.

Post van anderen dan familie of advocaat wordt in beslag genomen. Taghi mag volgens Weski al enige tijd evenmin post ontvangen van andere gedetineerden, waaronder Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh die enige tijd net als Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gedetineerd was. Vorig jaar kwam naar buiten dat B. en Taghi brieven hadden uitgewisseld. Overigens mag Taghi in brieven geen Koranverzen citeren, en ook geen religieuze smeekbedes of religieuze overleveringen (hadith) citeren in brieven. Hij mag in brieven niet verwijzen naar Allah, aldus Weski.

Weski:

Cliënt mag geen emoties uiten of zijn gevoel beschrijven en in brieven slechts algemeenheden gebruiken. Bijna elk woord wordt als mogelijk codewoord benoemd, en dan wordt de verzending van post geweigerd.

Geen contact met medegedetineerden

Taghi verblijft volgens Weski nu ruim drie jaar volledig alleen op een afdeling, zonder medegedetineerden, waarbij hij een periode 24 uur per dag onder cameratoezicht stond. Hij heeft overigens op geen enkel moment in die drie jaar rechtstreeks contact met medegedetineerden gehad.

Taghi spreekt momenteel niet met bewaarders en communiceert middels briefjes met hen. De reden is volgens Weski dat verschillende rapportages over hem onjuist zijn weergegeven. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte.

Taghi ziet vrijwillig af van radio en televisie en ontvangt vrijwillig ook geen tijdschriften meer.

Geen acht advocaten

Weski zegt dat Taghi niet mag beschikken over zijn Marokkaanse id-bewijs, waardoor het voor hem en zijn familie onmogelijk wordt om bepaalde praktische zaken te regelen, bijvoorbeeld ten aanzien van zijn minderjarige kinderen. Het Marokkaanse consulaat mag hem niet bezoeken.

Taghi heeft aangifte gedaan bij justitie omdat hij zegt aanwijzingen te hebben dat telefoongesprekken met zijn advocaten worden meegeluisterd en dat correspondentie met hen wordt gelezen. Overigens heeft hij ook aangifte gedaan tegen onbekende EBI-medewerkers wegens lekken van informatie uit justitiesystemen naar Ulysse Ellian en De Telegraaf.

Weski zegt verder dat Taghi nooit acht advocaten heeft gehad. Hij heeft er nu vier: twee van het kantoor van Weski in de strafzaak, één in detentierecht en één civiele advocaat.