Cocaïnevangsten in Nederland naar nieuw record

In 2021 is in Nederland opnieuw een recordhoeveelheid aan cocaïne onderschept. Tot en met de Kerst is bijna 68.000 kilo in beslag genomen, tegenover 49.000 kilo heel vorig jaar, zo blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Al jarenlang stijgt het aantal kilo’s dat wordt onderschept scherp. Maar of dat alleen een succes is van een effectievere Douane valt te betwijfelen.

Door @Wim van de Pol

Dit jaar zijn verschillende megapartijen van duizenden kilo’s aangetroffen, waaronder de grootste cocaïnevangst van de afgelopen jaren. Opvallend is ook dat er meer cocaïne is gevonden tussen vracht op Schiphol: van 700 kilo in 2020 naar 1.800 kilo in het afgelopen jaar. In bagage van passagiers werd dit jaar 500 kilo coke gevonden.

Uithalers

Inmiddels is in de havens de rip-off methode in containers het meest populair. Daarbij wordt cocaïne bijgeplaatst in containers van bedrijven die zelf van niets weten. In Nederland proberen uithalers de cocaïne uit de containers te halen. Tot de Kerst hebben Douane en Zeehavenpolitie meer dan 400 vermoedelijke uithalers aangehouden, tegenover 281 vorig jaar. Die slaan toe als containers staan te wachten op controle. De Douane zegt volgend jaar risicocontainers sneller te gaan controleren zodat de tijd die uithalers hebben kleiner wordt. Straffen voor uithalers zullen worden verhoogd.

Meer cocaïne

De Douane stelt tegen de NOS dat het lukt het om steeds meer drugs te onderscheppen doordat de dienst steeds beter kan inschatten welke containers een risico vormen.

Of dat waar is valt nog te bezien. Het is ook mogelijk dat er in de bronlanden (Colombia, Peru en Bolivia) eenvoudig steeds meer cocaïne wordt geproduceerd omdat deze handel steeds lucratiever wordt. De winsten zijn zo groot dat inbeslagnames de cocaïneondernemers nauwelijks kunnen deren. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat er steeds meer naar Europa afgezonden wordt en dat Rotterdam als handelsdraaischrijf ook als transitohaven voor andere landen steeds meer cocaïne in containers doorvoert.

Colombia: record

In Colombia stevent het aantal in beslag genomen kilo’s af op een record terwijl prijzen daar op hetzelfde niveau blijven. In 2020 kwam de teller op 505 ton, in 2021 was het half december al boven de 622 ton. Er is in het land nu een lagere oogst van cocablaadjes terwijl de productie de afgelopen jaren lijkt te stijgen, door investeringen in betere methoden.

Sinds de start van de bestrijding van internationale cocaïnehandel (in 1945) is de productie alleen maar gestegen. De productie nam steevast juist toe na belangrijke impulsen in de internationale bestrijding, door de Amerikaanse overheid (zie het cocaïne-dossier op FTM).

De drugsorganisatie van de VN (UNODC) signaleerde dit voorjaar een wereldwijd gestaag toenemende vraag, verspreid over steeds meer landen, met name nu in Azië.

De cijfers over inbeslagnames die de NOS verzamelde:

2017
10.000 kilo

2018
21.000 kilo

2019
41.000 kilo

2020
49.000 kilo

2021 (tot en met kerst)
68.000 kilo

Zie ook:

Europol: Nederland en België epicentrum Europese cocaïnemarkt