Kroongetuige zag zijn huurmoord voor zijn ogen gebeuren (UPDATE)

De kroongetuige Nabil. B. stond toe te kijken toen op 22 juni 2016 op de Kretadreef in Utrecht-Overvecht Ranko Scekic werd doodgeschoten. Dat heeft hij in zijn verklaringen bij de politie gezegd.

Door Wim van de Pol

Een officier van justitie las woensdagochtend voor uit zijn verklaringen. Ook las ze samenhangende pgp-berichten voor, berichten die door de politie zijn gekraakt.

Scekic stond op de fatale avond buiten zijn woning op straat te praten met iemand. Hij rende nog weg met twee mannen op een scooter achter hem aan. Na een salvo viel hij op de grond. Een schot met een handvuurwapen voltooide de liquidatie.

B. heeft verklaard dat hij een bericht van Ridouan Taghi kreeg doorgestuurd waarin de opdracht is gegeven om te gaan zoeken naar ‘de hond Joego’, waarmee Scekic werd bedoeld. Hij zegt te hebben geobserveerd en moest info doorgeven aan Saïd Razzouki. Taghi zou de schutters aansturen, zei B.. Op de avond van de moord zegt B. dat hij en medeverdachte Mohamed R. op verschillende stonden te spotten. Hij zegt Scekic te hebben zien rennen en neervallen.

Combinatie

Cruciaal in het bewijs tegen de elf verdachten in de Marengo-zaak zal de combinatie zijn tussen de verhalen van B. en de in het onderzoek gevonden pgp-gesprekken. Justitie gaat ervan uit dat de e-mailadressen van die pgp-gebruikers aan de verdachten kunnen worden toegeschreven, iets dat de rechters natuurlijk nog moeten vaststellen.

Officier van justitie Cynthia de Jong herhaalde enige keren details die in de pgp-gesprekken zijn besproken en overeen komen met wat B. vertelde, of vice versa.

Slager

Aanleiding voor de moord op Scekic en de voorgenomen moord op de broers El M. was volgens justitie dat Taghi de Utrechter Ebrahim B. (49, alias “Slager”, naar een bedrijf dat hij eigendom had) wilde laten vermoorden. Nabil B. heeft verklaard dat hij B. niet kon lokaliseren. Ebrahim B. was in 2015 naar de politie gestapt omdat hij zich bedreigd voelde door Taghi. Hij legde bij de politie vervolgens enige verklaringen af. Die lekten uit naar het criminele milieu en zijn gebruikt in de rechtszaak 26Koper.

Volgens justitie blijkt uit pgp-gesprekken direct na de moord op Samir Erraghib (op 7 april 2016) dat Taghi aan een betrokkene het al over een volgende moord heeft:

…heb myn nikes aan en ben aan het jagen. Hahaha ben al dronken broertje en heb bloed bloed nodig niks anders. (…) beter maakt die slager dood (…) Hy gaat slapen zodra die zyn verklaring intrekt …

Volgens justitie spreekt hij dan over Ebrahim B.. B. heeft overigens nadien in het onderzoek 26Koper niet meer verklaard en was vervolgens spoorloos verdwenen. Justitie suggereerde dat dit komt doordat B.’s familie ernstig is bedreigd. Toen B. niet te vinden was gaf Taghi volgens justitie de opdracht om op Scekic en de broers El M. te gaan jagen, goede kennissen van B. (Tekst loopt door onder de foto.)

Ranko Scekic

Twee pogingen

Nabil B. heeft verteld dat er in de weken voor zijn dood twee pogingen zijn gedaan Scekic te vermoorden. Volgens justitie is dat terug te vinden in de pgp-gesprekken, aldus de officier van justitie. Verdachte Baghdad El H. was op zeker moment in opdracht met Scekic toen hij dronken werd in een café op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Hij zou hem thuisbrengen. Taghi zou een medeverdachte hebben laten weten dat beter één van de broers El M. Scekic thuis kon brengen. Anders zou (medeverdachte) Baghdad gaan ‘slapen’. Want ‘die heads’ (schutters) ‘laten iedereen slapen’. In de nacht van 29 op 30 mei is de operatie afgeblazen omdat er teveel politie (‘petten’) in de buurt is. Ook daarover zou zijn gepraat in pgp-gesprekken. In de buurt van het huis van Scekic sleepte de politie die nacht een gestolen BMW weg waarin flesjes met benzine lagen.

Overigens zei het Openbaar Ministerie ter zitting niet wie de twee schutters bij de moord op Scekic zouden zijn geweest. Verdachte Zakaria A. (25) brengt justitie niet in verband met een concrete moord maar wel met een criminele organisatie die in ieder geval drie moorden liet plegen. Bij hem in de woning zijn veel spullen en een belastende administratie gevonden.

Juni

Ridouan Taghi

Kroongetuige Nabil B. zou in ieder geval bij drie moorden betrokken zijn geweest.

Hoewel zijn naam voortdurend valt maakt justitie nog steeds niet bekend waarvan Ridouan Taghi (41) precies wordt verdacht. Mogelijk maakt justitie in juni bekend of zijn zaak en die van Said Razzouki wordt aangebracht. Dan pas zal op de dagvaarding staan welke verdenkingen er tegen hem zijn. Mogelijk komen daarop nog meer moorden te staan.

Vriendschappelijke relatie

Eén van de verdachten die volgens Nabil B. zowel met hem als met Taghi samenwerkte bij het plegen en voorbereiden van moorden is Mohamed R. (37). Zijn advocaat Nico Meijering zei dat zijn cliënt erkent dat hij met B. al jaren een ‘soort vriendschappelijke relatie’ had. ‘Vermoedelijk grijpt hij dat aan om lelijke beschuldigingen aan te hangen.’

R. zit nu anderhalf jaar in voorlopige hechtenis en het belangrijkste bewijs tegen hem, de kroongetuige B., kan nog niet worden ondervraagd. Meijering vindt dat het OM het ondervragingsrecht ‘frustreert’. Hij vindt dat B. snel en niet slechts ‘één dagje’ door de verdediging moet kunnen worden gehoord. ‘Wat komen we hier eigenlijk doen als we niet bij de kroongetuige komen? Dan is het proces een farce.’

Meijering heeft de rechtbank woensdag gewraakt omdat die niet wilde toezeggen de kroongetuige op korte termijn te gaan horen.

Zie ook:

Liquidatieproces Marengo: drie moorden, vijf pogingen

OM: moordbewijs uit pgp-gesprekken en van kroongetuige (UPDATE4)

OM: Rico besprak moord met heler schilderijen Van Gogh (UPDATE)

Nederlandse verdachte in Marokko zegt gemarteld te zijn

Liquidaties: OM stapt in nieuw mega-onderzoek (UPDATE)