Nederlanders legden verklaringen af over aanslag Marrakech

Twee ter dood veroordeelde Nederlanders hebben in Marokko verklaringen afgelegd over de personen die hen opdracht zouden hebben gegeven voor het medeplegen van een vergismoord in Marrakech eind 2017. Ze hebben dat onder meer gedaan op een openbare zitting van hun zaak in hoger beroep. Dat hebben verschillende bronnen aan Crimesite laten weten. Nederlandse politiemensen waren bij de zittingen aanwezig. Ook in het criminele milieu is inmiddels bekend dat de twee belastende verklaringen hebben afgelegd.

Door @Wim van de Pol

Op 2 november 2017 werd op het terras van Café La Crème in Marrakech bij vergissing een student doodgeschoten, de zoon van een Marokkaanse rechter. De moordaanslag was vrijwel zeker bedoeld voor de Nederlander Mustapha F., de eigenaar van het café.

Kort na de aanslag zijn in Marokko Shardyone S. en Edwin R. M. opgepakt, en daarnaast onder meer twee broers van Ridouan Taghi, en ook de Utrechter Anouar B.. De groep verblijft in een gevangenis in Marrakech. Een broer van Taghi is inmiddels voor de aanslag veroordeeld tot twintig jaar cel.

Bekentenis

Op 14 december hebben Shardyone S. (foto rechts) en Edwin. R. M. op een openbare zitting een bekentenis afgelegd over hun rol bij de aanslag in Marrakech, en ook belastend verklaard over medeverdachten en over Ridouan Taghi als opdrachtgever voor de moord. Eerder hadden de twee gezwegen. Op de zitting in december waren verschillende Nederlanders aanwezig, ook Nederlandse politiemensen.

Eris-proces

Ze vertelden verder over verschillende Nederlanders die zouden hebben geholpen bij die aanslag. Zij zijn daarvoor niet in Marokko gearresteerd. Daaronder is een verdachte die momenteel in Nederland wordt vervolgd in het Eris-proces over huurmoorden die door (onder meer) leden van motorclub Caloh Wagoh zouden zijn gepleegd. Ook een man die nu verdachte is in het Marengo-proces heeft volgens de twee Nederlanders een rol gespeeld bij de aanslag.

Justitie heeft gesteld te denken dat de opdracht voor een aantal van die moorden uit de groep rond Taghi kwam. Politie in Nederland en Marokko gaan er ook van uit dat de groep van Ridouan Taghi opdrachtgever voor de aanslag in Marrakech was. Of daarvoor bewijs is, valt nog te bezien want Taghi is hiervoor niet vervolgd. Taghi’s advocaat heeft eerder gezegd dat justitie geen bewijs voor deze beschuldigingen op tafel heeft gelegd, en evenmin voor betrokkenheid bij de aanslag in Marrakech.

Justitie zegt ook bewijs te hebben, uit pgp-chats, dat Taghi in het voorjaar van 2016 een aanslag in Zoetermeer liet voorbereiden op Mustapha F., bij diens club in Zoetermeer.

Vluchtauto

Shardyone S. en Edwin. R. M. zeggen in Marrakech respectievelijk als spotter bij La Crème en als chauffeur van een klaarstaande vluchtauto te hebben opgetreden, en een auto in brand te hebben gestoken. Ze zeiden zelf niet te hebben geschoten, en dat de dodelijke schoten zouden zijn gelost door een man die nu terechtstaat in het Eris-proces. De twee zeggen voorafgaand aan de aanslag heimelijk foto’s te hebben gemaakt van doelwit F. in Café La Crème.

Shardyone S. heeft gezegd dat het doelwit F. op de fatale avond plotseling opstond om met mensen te praten. Hij stuurde daarover een appje maar dat werd niet gelezen door de schutter en de mededader waarna het verkeerde slachtoffer in de rug en het hoofd werd geschoten en om het leven kwam. Na de schoten kwamen de schutter en een andere Nederlander op een motor weg, zeggen de twee, en daarna in een klaarstaande vluchtauto.

Goedhart

De twee vertelden dat een liquidatie in Amsterdam in 2019 hen er uiteindelijk toe heeft gebracht om hun bekentenis af te leggen. Dat was de moord op Shaquille Goedhart bij de flat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer zou de broer zijn geweest van Edwin. R. M., die van die aanslag ‘helemaal kapot’ zou zijn geweest. De twee beweren dat de daders en opdrachtgevers voor die moord en voor de aanslag in Marrakech deels dezelfde zijn. De groep zou ook in Spanje moorden hebben gepleegd, maar de twee traden daarover op de zitting niet in details.

Voor de moord op Goedhart zijn drie verdachten aangehouden maar niet lang erna vrijgelaten.

Piet Costa

Een deel van de personen die de twee in hun verklaringen hebben genoemd is op vrije voeten. Opmerkelijk is dat S. en R. M. ook een verband leggen tussen de groep rond Ridouan Taghi en een groep die voorheen deel uitmaakte van de personen die volgens justitie samen met Roger “Piet Costa” P. grote hoeveelheden cocaïne naar Nederland zou hebben gesmokkeld. Deze mensen zijn in conflict gekomen met P. en zouden doelwit zijn geweest van de verdachten die de martelcontainers zouden hebben ingericht die zijn gevonden in Wouwse Plantage.

Getuigen

Wat de Nederlandse justitie met de nieuwe verklaringen uit Marokko gaat doen is nog sterk de vraag. Een korte verklaring die Utrechter Anouar B. enige jaren geleden in Marokko bij de politie deed over verdachten van het Marengo-proces wordt inmiddels in dat proces gebruikt. Een probleem is dat volgens internationale organisaties verdachten in Marokko geregeld aan foltering door de plaatselijke politie of geheime dienst blootstaan. Ook B. is mishandeld.

Er wordt in het criminele milieu gespeculeerd dat S. en R. M. misschien de status van bedreigde getuige of zelfs kroongetuige zouden kunnen krijgen. Overigens voltrekt Marokko momenteel de doodstraf niet.