Politie: ‘informant Paul was onbetrouwbaar’

Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de landelijke politie-eenheid zet informant “Paul” als ‘onbetrouwbaar’ weg, zo blijkt uit een proces-verbaal van de rechter-commissaris uit het onderzoek Doussie. Crimesite heeft dat ingezien.

Door @Wim van de Pol

Paul werd volgens informatie die de TCI recent aan de rechter-commissaris verstrekte te onbetrouwbaar geacht om mee te werken.

Maar toch zette het TCI hem vorige zomer in om gesprekken te voeren met de verdachte douanier Gerrit G.. Bovendien maakte de politie waarschijnlijk gebruik van zijn tips over coketransporten, waarmee het gehele Doussie-onderzoek in 2014 is begonnen (zie: Wie is wie in het Douane-dossier?)

Wim Aalten

Paul is een Nederlandse crimineel die woont in Colombia. Hij meldde zich volgens de TCI-stukken op 22 juni 2016 telefonisch met het aanbod om informatie te verstrekken, en daarvan tipgeld wilde ontvangen. Volgens TCI was Paul reeds eerder geregistreerd geweest in Nederland als informant bij inlichtingendiensten van verschillende politiekorpsen, maar was onbetrouwbaar gebleken. Omdat hij zich nu meldde met informatie over de poging tot liquidatie op Wim Ken Aalten (in 2013 in Colombia) en cocaïnetransporten, vond de recherche hem echter toch interessant genoeg om hem nog een kans te geven. In de TCI-stukken staat dat het TCI het contact met Paul in 2016 wilde behouden, en hem ook in te willen schrijven als informant. Maar er bleven in de zomer van 2016 steeds twijfels over zijn betrouwbaarheid.

Zwarte lijst

Douanier Gerrit G. zei eerder dat “Paul” hem in augustus had benaderd nadat hij van Colombia naar Nederland was gekomen om rekeningen voor cocaïnetransporten te vereffenen. Maar het nu blijkt dat het TCI aan de rechter-commissaris rapporteerde dat het juist Gerrit G. was die Paul benaderde. Het is een opmerkelijk detail uit het document, maar er zijn er meer.

Het TCI verschafte aan Paul opnameapparatuur voor de gesprekken met Gerrit G., die zoals bekend uitlekten (volgens het TCI door Paul). Het TCI schrijft verder dat begin december 2016 is besloten om Paul andermaal te kwalificeren als ‘onbetrouwbaar’ en hem zelfs op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen. Dat was ingegeven – volgens TCI – omdat hij keer op keer met slechte informatie kwam (‘van internet gehaald’) of ondanks toezeggingen geen containernummers van drugstransporten leverde. Half december maakte de advocaat van Gerrit G. het bestaan van Paul publiek.

Paspoort?

Zijn deze rapporten van het TCI van de landelijke recherche aan de rechter-commissaris nu helemaal waar?

Ze staan in ieder geval op gespannen voet met andere gegevens. Zo schrijft het TCI dat aan Paul een paspoort is verstrekt met als doel dat hij naar Nederland kon reizen om met Gerrit G. te praten, waarbij zijn status van voortvluchtige, voor een oude strafoplegging, werd opgeschort.

Dat is ongeloofwaardig, omdat in het geval dat een getuige naar Nederland moet komen normaal gesproken de Nederlandse ambassade in het buitenland een zogeheten laissez passer aan hem geeft. Dat is een geregistreerd document waarmee iemand voor een bepaald doel Nederland in en uit kan reizen.

De conclusie mag zijn dat Paul kennelijk als voorwaarde stelde een paspoort te ontvangen en dat TCI hiermee akkoord ging.

Ananassen

Het tweede punt dat doet twijfelen aan de nieuwe rapportage van het TCI is de herhaaldelijk terugkerende constatering dat Paul niet kwam met juiste informatie over containers met cocaïne.

Er is zeker één document van de Colombiaanse politie waarin beschreven staat hoe René F. en Dennis van den B. (medeverdachten van Gerrit G.) ruim 300 kilo cocaïne tussen ananassen (foto links) naar het bedrijf Fruit Forces in de Rijmond sturen (zie: ‘Colombiaanse politie wist van Douane-verdachten’). Het proces-verbaal is van 20 november 2013. Op 9 december 2013 werd dit transport onderschept bij Fruit Forces. Advocaat Jan-Hein Kuijpers overhandigde dit stuk aan de rechtbank, hij kreeg het van Paul. Volgens hem is de informant van de Colombiaanse politie die dit vertelde: Paul.

De start van het gehele onderzoek Doussie is een kort proces-verbaal van het TCI met een samenvatting van deze zelfde informatie en de naam Dennis van den B. incluis, informatie  binnenkwam na de vangst van 9 december 2013. Dus mogelijk leverde niemand minder dan Paul die informatie.

Vorige maand bleek dat deze onderschepping geen toeval was en werd gedaan in een strafrechtelijk onderzoek in België, met als verdachten precies die namen die Paul in zijn Colombiaanse verhaal van 20 november 2013 noemt. Volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam was de vangst van de 300 kilo wel toeval. Maar wist ook het TCI van de landelijke politie van niets?

Mogelijk

Mogelijk is het Colombiaanse stuk een vervalsing. Mogelijk was Paul niet de bron van de informatie in dit stuk.

Maar gezien de feiten is het ook mogelijk dat Paul juist een hele goede informant was die het TCI nu afdoet als ‘onbetrouwbaar’. Maar dat wil niet zeggen dat TCI niks deed met de informatie van die onbetrouwbare informant. En het wil ook niet zeggen dat zijn informatie ook onbetrouwbaar is.

Door Paul onbetrouwbaar te noemen maakt TCI het aannemelijker dat met Paul nooit echt zaken zijn gedaan. Maar misschien vond zijn informatie toch zijn weg. Wordt vervolgd.

Zie ook:

Zo werkt het vrij doorlaten van cocaïne.

‘Ik was bang, laten we het daar op houden’

OM moet uitleg geven over informant “Paul” (UPDATE)

Langzamerhand komen de geheimen boven (#2)

Langzamerhand komen de geheimen boven (#1)

Waarom manipuleerde de FIOD controle van drugscontainers? (UPDATE)