“Nieuwe” verklaring van Benaouf A. uit 2014

Het vermeende eigenlijke doelwit van de dodelijke aanslag in de Staatsliedenbuurt – Benaouf A. – blijkt een tot dusver nog onbekende verklaring te hebben afgelegd. Die is recent in hoger beroep toegevoegd aan het dossier. Volgens de advocaat van verdachte Anouar B. wijkt die op punten af van andere verklaringen van Ben A..

Door @Wim van de Pol

Benaouf A. was in 2012 doelwit, maar werd ook de belangrijkste getuige. Hij stond die 29ste december 2012 op de hoek van twee straatjes in de Staatsliedenbuurt met een onbekende te praten toen een Audi RS4 op hem afstormde. Wat hij zei te hebben gezien is van groot belang voor de tot levenslang veroordeelde Anouar B. (alias Popeye). A. heeft gezegd hem te hebben herkend en te hebben zien zitten in de Audi.

A. vluchtte weg en B. zou daarna met Adil A. samen Youssef Lkhorf en Saïd el Yazidi hebben gedood. Adil A. en Anouar B. kregen levenslange celstraf van de rechtbank. De bloedige vete die in 2012 begon heeft nog tot vele slachtoffers geleid, en lijkt nog steeds niet uitgewoed.

Deels uitgewerkt

Benaouf A. heeft direct na de aanslag een paar telefonische verklaringen afgelegd en sprak daarna met politie en rechters in een aantal verhoren, ook bij de rechtbank.

Inmiddels is getuige A. zelf onherroepelijk veroordeeld voor het aansturen van de liquidatie van Najeb Boubouh in Antwerpen, onder meer gepleegd door Rida Bennajem, die waarschijnlijk de aanleiding was voor de dubbelmoord in de Staatsliedenbuurt. Pas vorige week is ook een verhoor van A. uit een ander onderzoek aan het dossier toegevoegd, van 26 februari 2014. Dat verhoor is echter maar deels uitgewerkt op papier.

Wisselend

Volgens Weski blijkt uit het nieuwe verhoor andermaal dat A. nogal wisselend heeft verklaard. Zo had hij eerder verteld dat Adil A. in de Audi zat en in het nieuwe verhoor herkent hij A. niet op een foto.

In dat verhoor blijkt ook dat de politie A. verdenkt van het (laten) doodschieten van Rida Bennajem  (foto rechts). Eerder had hij gezegd dat hij Bennajem kende, in het nieuwe verhoor ontkent hij dat.

A. zei aanvankelijk Dani M. in de Audi te hebben gezien. Later zweeg hij daarover (inmiddels is M. volgens justitie overgelopen naar het andere kamp, en is verdacht van medeplegen van de moord op Eaneas Lomp).

Kroongetuige

In het proces-verbaal uit het verhoor van 2014 komt naar voren dat er met A. ook een voorgesprek is gevoerd en dat herhaaldelijk de opnameapparatuur is uitgezet. Tijdens een zitting in het hoger beroep van de zaak vroeg advocaat Inez Weski het gerechtshof om door het Openbaar Ministerie de bandopnames van het verhoor te laten verstrekken.

Weski wil van het Openbaar Ministerie weten of A. in 2014 het aanbod is gedaan kroongetuige te worden:

Het is niet uit te sluiten dat er enigerlei besprekingen zijn geweest omtrent een kroongetuigeregeling met A. die uiteindelijk door aanvullende verdenkingen niet werd doorgezet.

Weski doelt er hier op dat dit verhoor plaatsvond in 2014 en dat het Openbaar Ministerie A. inmiddels mogelijk verdenkt van betrokkenheid bij moorden (later in 2014 en 2015) op Rida Bennajem, Chahid Yakhlaf en Eaneas Lomp.

Benaouf A. wordt er inmiddels ook nog van verdacht een mislukte ontsnappingspoging met een helikopter te hebben laten ondernemen. Hij zit nu in Vught, in één van de zwaarste regimes van Nederland.

Geweigerd

Het gerechtshof wees eerder een verzoek af om Benaouf A. nogmaals als getuige te horen. Advocaat Weski deed aan het hof woensdag andermaal het verzoek A. toch te horen. Bijvoorbeeld over het “nieuwe” verhoor uit 2014 maar ook om hem antwoord te laten geven op vragen die hij tot nu toe heeft geweigerd te beantwoorden. Weski wil weten met wie A. die avond in 2012 een afspraak had. En ook welke mensen A. hebben verteld dat “Popeye” (Anouar B.) het op hem gemunt had. Dit kan volgens Weski mogelijk ontlastend zijn, maar de antwoorden zijn volgens haar ook nodig om te kunnen toetsen of A. de waarheid spreekt over het feit dat hij B. in de aanstormende Audi heeft zien zitten.

Het hoger beroep in de Staatsliedenbuurt-zaak liep aanzienlijke vertraging op doordat Anouar B. wisselde van advocaat.

Zie ook:

Hof wil anonieme getuige dubbele moord horen

Lees over het verhoor van A. bij het gerechtshof:

‘Omdat je die dag niks durfde’

Staatsliedenbuurt: het ging om enkele seconden

Grimmige sfeer bij hoger beroep Staatsliedenbuurt (UPDATE)