Hoe Sandra 13 jaar in Holleeder bleef geloven

Uiteindelijk zou de verklaring van Sandra den Hartog nog wel eens belastender tegen Willem Holleeder kunnen uitwerken dan die van Holleeder’s zusters Sonja en Astrid. Den Hartog beschikt niet over geluidsopnames. Zij bracht 13 jaar lang veel tijd door met Holleeder als zijn minnares.

Door Wim van de Pol

Dat Holleeder van 2001 tot 2014 vrijwel elke dag met Sandra dineerde, uitging en vaak met haar sliep verleent haar het argument van de reden van wetenschap. Zij bracht meer uren met hem door dan Sonja of Astrid. Waar Sonja en Astrid steeds met een fluisterende of wantrouwige Holleeder van doen hadden trof Sandra hem vaak in minder weerbare toestand: dronken of met behoefte aan een schouderklopje voor bevestiging (‘dat hij geweldig is en gevaarlijk’).

Bij Sandra was Holleeder niet op zoek naar microfoons, bij haar werd hij geregeld ‘loslippig’, zoals ze dat zegt. En dat is natuurlijk niet onaannemelijk. Ze beschikt ook over vele voorbeelden die ze kan kan aandragen van momenten dat Holleeder zich dreigend uitliet over mensen die later zijn vermoord.

U concludeerde

Maar zoals de tierende Holleeder op de geluidsopnames van Sonja en Astrid an sich geen bewijs vormt voor moord, zo zijn de aannemelijke verhalen van Sandra den Hartog over briesende dreigementen, bijvoorbeeld tegen Endstra (‘hij gaat leggen’) evenmin echt bewijs. Ook zijn woede over Thomas van der Bijl dat die net als Endstra zou praten met de politie geeft enkel mogelijk een motief, het is geen wetenschap over moord. Zoals de rechter die Den Hartog donderdag ondervroeg het formuleerde: ‘U concludeerde’ dat hij Thomas van der Bijl heeft laten vermoorden.

Volgens Sandra zei Holleeder over een aantal slachtoffers dat ze snel zouden gaan ‘liggen’ of dat ze doelwit waren (‘niet bij in de buurt komen’).

‘Kan dit grootspraak zijn?’, vroeg de rechter.

Als hij dat elke keer zegt en niet veel later is het ook zo, dan is hij helderziend of …

Grootspraak in woede en dronkenschap, dat zou natuurlijk best kunnen. Belastend in Sandra’s verhaal is dat ze stelt dat hij in ieder geval over Endstra zei dat hij die had “gedaan”.

Keerpunt

Met crimineel Sam Klepper bracht ze 19 jaar door, totdat die in 2000 werd doodgeschoten door onbekenden. Ook ten aanzien van Sam Klepper zegt Sandra dat Holleeder haar verschillende keren duidelijk maakte dat hij die had laten ‘leggen’.

Deze ontboezemingen in woede waren voor Sandra den Hartog het keerpunt. Ergens in de tweede helft van 2013 brieste Holleeder volgens Den Hartog over haar zoon: ‘Anders gaat hij liggen net zoals ik zijn vader heb laten liggen.’ Twee keer had hij dat gezegd en ze was in shock geraakt en heel emotioneel. ‘Door een bodem gezakt.’ Toen ging ze naar Astrid voor bevestiging. ‘Ik moest iets. Met wie moet je erover praten?’ Over iets dat je eigenlijk niet wil geloven. Astrid fouilleerde haar eerst om te zien of geen microfoon had. ‘Ze knikte’, zei Sandra.

Het klinkt aannemelijk. Behalve dat Astrid hierover in haar eigen verklaringen hierover van geen echte wetenschap blijk heeft gegeven. En Holleeder is deze moord ook niet ten laste gelegd.

7 miljoen gehaald

Sam Klepper

Het zwakkere deel van het verhaal van Sandra den Hartog is dat ze vanaf dit moment haar eigen gedrag als het ware deels “terug rationaliseert”. Met de overtuiging uit 2013 dat Holleeder in 2000 de moordenaar van haar man was kleurt ze alle gebeurtenissen ervoor anders in.

Er zijn veel aanwijzingen dat John Mieremet na de dood van Sam Klepper (in oktober 2000) Sandra onder controle hield en geld uit haar kluis haalde. Om niet te zeggen dat hij haar afperste.

De rechter:

Er wordt veel geld bij u gehaald. Tot mei 2001 is er bijna 7 miljoen gulden gehaald bij u?

Ja, dat vond Sandra den Hartog toen eigenlijk niet zo vreemd. Willem Holleeder zegt dat hij al dat betalen van haar op zeker moment wel welletjes vond en dat Sandra genoeg aan Mieremet had betaald. Dit bevestigde Sandra donderdag ook.

Joca

Er zijn aanwijzingen dat Mieremet (en ook Sandra) de Joegoslaaf Sreten Jocic moesten betalen, een schikking van criminelen onder elkaar nadat deze Joca Klepper had laten vermoorden.

Sandra Klepper lijkt dit verhaal in haar verklaring te bevestigen.

Maar: aangekomen in 2013 draait ze het om. Dan gelooft ze het niet meer. Kort nadat Holleeder haar had onthuld dat hij Sam had laten “liggen” zou Holleeder volgens Sandra haar in een restaurant hebben uitgelegd hoe het was gegaan met Sam en Joca. Sandra zei volgens Holleeder:

Dat hele Jotsa-verhaal was een spel.

Dino Soerel zou alles hebben ingepikt, aldus Holleeder toen, aldus Sandra. Dat geloofde ze niet. En ze gelooft nu dat niemand minder dan Willem Holleeder dat hele spel heeft gespeeld. Dat er nooit Joegoslaven zijn betaald. En dat Holleeder vanaf dag 1 samen met Mieremet achter het geld van Sam Klepper aan heeft gezeten.

Het is hetzelfde verhaal dat Sonja en Astrid uitdragen. De drie belangrijke getuigen zitten op één lijn. Sandra zegt dat ze eigenlijk die 13 jaar met Holleeder heeft zitten slapen tot haar ogen werden geopend.

De rechtbank zal hierover het komende jaar uit moeten zoeken wie er liegt.

Meer over de moorden waarvan Holleeder wordt verdacht in het boek De Liquidatie Dossiers.

Alle verslagen van het Holleeder-proces:

Astrid Holleeder leverde nog 16 nieuwe opnames

De Allesweter: een lang leven in de onderwereld (UPDATE)

Astrid Holleeder bestrijdt conclusies van de FIOD

Astrid: ‘Jesse Remmers en Sjaak B. deden Cor’ (UPDATE3)

Sonja Holleeder pleegde ‘nieuwe’ strafbare feiten

Wat is Goudsnip vergeleken met zes moorden?

Verrassende onthullingen door Astrid Holleeder (UPDATE)

Holleeder krijgt eigen gescheld en gedreig te horen

Sonja: ‘ik moest normaal blijven doen’

Sonja Holleeder sloot in 2017 tweede deal met OM

Eerste verhoor Sonja: kalm en oppervlakkig

Holleeder: Klepper achter aanslag Van Essen

Holleeder: de oorlog met de Joegoslaven

Holleeder: zussen provoceerden bij opnames

‘Astrid en Hakkelaar wilden erfenis Van Hout’

Holleeder: ‘Endstra was niet te begrijpen’

Hierom praat Holleeder over het Heineken-geld

Holleeder: ik had 8 miljoen bij Endstra ingelegd

Holleeder: ‘Astrid zei je moet Cor voor zijn’

Holleeder noemde de naam van de Allesweter niet