De Vries bood andere kijk op onderwereldmoorden (UPDATE2)

Peter R. De Vries kreeg (net als eerder Holleeder’s ex-vriendin Sandra den Hartog) de vraag voorgelegd waarom hij meer dan tien jaar tamelijk vriendschappelijk en frequent met Holleeder bleef omgaan. En hij hem nu in staat acht tot moorden plegen. Een verhoor met verrassende inkijkjes.

Door Wim van de Pol

Peter zei:

Keep your friends close, keep your enemies closer. (…) En enig opportunisme was mij ook niet vreemd.

Hij bedoelde dat hij altijd misdaadverslaggever was gebleven, hoewel hij jarenlang in feite zelden berichtte over de Hollandse netwerken en Holleeder. En al helemaal niet over de activiteiten van zijn vriend Cor van Hout.

Wel maakte hij in 2006 een reportage met geluidsopnames van Willem Endstra (en beelden van een inbraak door de politie). Hij stelde het beeld van Endstra als slachtoffer bij (“Het andere gezicht van Willem Endstra”, zie onder). In 2007 achtte hij het relevant om tegenover de politie te zeggen dat hij Endstra niet geloofde en Holleeder toch niet echt in staat zag tot moorden (misschien omdat Endstra hem ‘de vazal van Holleeder’ noemde).

Maar nu vindt De Vries wel dat Holleeder in staat is tot moorden:

Ik heb dingen gehoord van Astrid en Sonja. Dingen die zwaar wegen. (…) Ik ga hier niet zeggen dat ik weet dat hij het voor 100% heeft gedaan. Ik denk wel dat het na al die jaren een reële optie is.

Hij benadrukte tevens:

Ik heb er geen zekerheid over. Er zijn dingen die ervoor pleiten en dingen die ertegen pleiten.

Kortom, De Vries kan geen echt bewijs aandragen dat Holleeder een moordenaar is. Hij warmde wel hoorbaar op als hij sprak over Holleeder als ’tiran’, die zijn zussen het leven zuur en zelfs ‘ondragelijk’ had gemaakt.

Anderen

Cor van Hout

De Vries hoorde nog wel eens wat van anderen. Dat was eigenlijk het meest pikant aan zijn verhoor.

Hij hoorde bijvoorbeeld van mensen bij ‘justitie’ dat die ervan uit gingen dat de criminele vastgoedhandelaar Willem Endstra al vanaf 1993 moorden had laten plegen. Een ontboezeming, omdat Endstra door justitie altijd als slachtoffer is geportretteerd en voor moorden tot zijn dood in 2004 nooit vervolgd is. Ook hoorde hij een crimineel zeggen dat Cor van Hout in 2003 was vermoord door Holleeder, Willem Endstra en Stanley Hillis.

Het motief zou zijn gelegen in het feit dat Cor geweigerd had om mee te werken aan de liquidatie van Mieremet. De Vries:

Een gedachte die ik wel kan volgen.

Ook dit is een geheel nieuw inzicht. Immers, vooral nadat bekend werd nadat Wim Endstra op de achterbank tegenover de politie Holleeder beschuldigd had van de moord op Van Hout, heeft de gedachte van Holleeder als moordenaar van zijn ‘bloedgabber’ Van Hout bij de politie en het grote publiek postgevat. Zou Endstra dan alleen Holleeder de schuld hebben willen geven om hem erin te helpen?

De Vries maakte van het gesprek met de crimineel een gespreksverslag (hij denkt er nog over na of de rechtbank dat stuk gaat krijgen).

Ook van bepaalde gesprekken met Willem Holleeder maakte De Vries verslagen. Bijvoorbeeld van een onderhoud in restaurant De Kersentuin, naast het Amsterdamse Hilton, niet lang nadat Cor van Hout was vermoord.

Andere scenario’s

Het meest pikant op de maandagse zitting was eigenlijk dat in het verhoor niet de verdenking van Holleeder als moordenaar van Van Hout groeide, maar dat helder werd dat er voor die moord ook geheel andere scenario’s liggen. Volgens De Vries vertelde Holleeder hem in De Kersentuin dat Van Hout in verschillende conflicten verzeild was geraakt. Onder meer met Gijs van Dam en Marokkaanse criminelen uit Utrecht.

Als Holleeder de moordenaar van Van Hout zou zijn is het natuurlijk logisch dat hij De Vries zand in de ogen zou strooien.

Gijs van Dam

Maar het verhaal over de intrige rond een verdwenen partij hasj (van ’20.000 kilo’) blijkt nog meer handen en voeten te hebben. Peter de Vries kreeg die voorgelegd, door advocaat Sander Janssen. In de eerste plaats beschreef De Vries in een boek hoe hij Gijs van Dam bezocht (lees de passage in: Alleen Huilebalken hebben spijt). Van Dam was vriend van Cor en hasjhandelaar. Het bezoek was enkele dagen na de dood van Cor van Hout in januari 2003 (en een maand na een mislukte aanslag op Van Dam). Door zijn tranen heen vertelde Van Dam aan De Vries, zo rapporteert De Vries in dat boek, dat hij bonje had over 20.000 kilo hasj. Cor zou hebben bemiddeld maar dat was misgegaan. ‘Publiceer niks, want anders kost het me alsnog mijn leven’, zei Gijs.

‘Dood spoor’

De bonje ging waarschijnlijk om een conflict in de regio Utrecht waar verdwijningen en moorden speelden met Marokkaanse families. Onder meer de verdwijning van Utrechter Mimoun Changachi (in 2002). De Vries zei tegen de rechtbank dat hij dit scenario terdege had uitgezocht:

Dat is een dood spoor gebleken. (…) Gijs had een eigen agenda had ik het gevoel.

John Jansen (foto Karmic Pro Media)

John Jansen

Dit is echter niet het enige element in die Utrechtse intrige. Er is ook een telefoontap waaruit blijkt dat de aanslag op Gijs van Dam volgens een anonieme tip die bij de politie binnenkwam ‘een waarschuwing’ voor Cor van Hout zou zijn.

Advocaat Sander Janssen hield De Vries vervolgens een verklaring van de beruchte John Jansen voor. Jansen (inmiddels crimineel in ruste) was ooit één van de leiders van de uiterst gewelddadige West-Brabantse Juliet-bende. Hij heeft recent in de Zaak-Holleeder een uitgebreide verklaring afgelegd over het hasj-conflict.

Van Hout en Jansen hadden samen gedetineerd gezeten. Jansen waarschuwde Van Hout voor een dreiging uit het zuiden van het land. Van Hout zocht volgens die verklaring advies bij Jansen in het conflict waar zijn vriend Gijs van Dam in betrokken was.

Vete

Jansen verwijst hierbij naar een zeer bloedig conflict dat in de jaren vanaf 2000 speelde tussen de twee Marokkaanse families, uit Utrecht/Amsterdam (Changachi) en Breda (Azouagh). Jamal Azouagh werd vaak gezien in kringen van de Juliet-bende. Er zou een conflict spelen over een geripte partij hasj.

In september 2001 verdween Utrechter Mimoun Changachi, hetgeen leidde tot een bloedige vete. In 2002 kwam Jamal Azouagh in Tanger door een aanslag om het leven (zijn broer Youssef ontsnapte maar werd in 2004 in Breda doodgeschoten). In 2002 was er ook een aanslag op een coffeeshop in de Amsterdamse Jordaan, die eigendom was van de familie Changachi. Een telg van de Changachi’s overleefde in 2002 26 kogelwonden na een aanslag in in de Utrechtse Stanleylaan. Er vielen ook slachtoffers in kringen van mensen met Nederlandse achtergrond. Mogelijk heeft de liquidatie van Van Dam in 2004 (nadat een eerdere aanslag mislukte in december 2002) ook hier mee te maken. De man die de aanslag op de Stanleylaan overleefde zou naar verluidt het contact geweest zijn met wie Gijs van Dam zaken deed.

Publiciteit

Peter de Vries erkende dat hij met Astrid Holleeder veelvuldig had overlegd en haar ook heeft geadviseerd over publiciteit. Het boek “Judas”, geluidsopnames, interviews, uitgelekte stukken, en optredens in talkshow creëerden een inktzwart beeld van Holleeder. De Vries:

Zou je kunnen noemen het stukmaken van een zaak.

Hij lichtte toe: de zussen waren bang voor liquidatie in opdracht van Willem Holleeder.

Was het creëren van al die publiciteit niet in tegenspraak met de gedachte van De Vries dat hij zelf niet 100% overtuigd is van de schuld van Holleeder aan moorden en dat de rechter hierover besluit, wilde Sander Janssen weten. Nee hoor, vond De Vries, het is immers normaal dat zaken in de media komen. Hij is immers vriend van Astrid en Sonja en ook misdaadjournalist:

Het is niet zo dat wij dat hebben uitgevonden. (…) Ik heb gewoon gedaan wat mijn beroep is.

Ook zei De Vries dat hij dan wel geen ‘concrete aanwijzingen’ heeft over Holleeder als moordenaar, maar dat hij er wel ‘zijn gedachten over had’.

Vanaf 18 mei gaan de openbare zittingen weer door, met een verhoor van Astrid Holleeder. Ook Peter de Vries moet opnieuw als getuige verschijnen.

De eerdere verslagen:

Astrid Holleeder leverde nog 16 nieuwe opnames

De Allesweter: een lang leven in de onderwereld (UPDATE)

Astrid Holleeder bestrijdt conclusies van de FIOD

Astrid: ‘Jesse Remmers en Sjaak B. deden Cor’ (UPDATE3)

Sonja Holleeder pleegde ‘nieuwe’ strafbare feiten

Wat is Goudsnip vergeleken met zes moorden?

Verrassende onthullingen door Astrid Holleeder (UPDATE)

Holleeder krijgt eigen gescheld en gedreig te horen

Sonja: ‘ik moest normaal blijven doen’

Sonja Holleeder sloot in 2017 tweede deal met OM

Eerste verhoor Sonja: kalm en oppervlakkig

Holleeder: Klepper achter aanslag Van Essen

Holleeder: de oorlog met de Joegoslaven

Holleeder: zussen provoceerden bij opnames

‘Astrid en Hakkelaar wilden erfenis Van Hout’

Holleeder: ‘Endstra was niet te begrijpen’

Hierom praat Holleeder over het Heineken-geld

Holleeder: ik had 8 miljoen bij Endstra ingelegd

Holleeder: ‘Astrid zei je moet Cor voor zijn’

Holleeder noemde de naam van de Allesweter niet