De tactische move van Holleeder’s advocaten

Waarom kwamen Holleeder’s advocaten donderdag met het verzoek om het voorarrest van Holleeder in de zaak van de moord op Cor van Hout (2003) op te heffen? Met bijna 100 A4’tjes? Het is de belangrijkste tactische zet van het tweetal tot nu toe.

Door Wim van de Pol

Holleeder komt heus niet op vrije voeten. Hij zit immers nog in voorlopige hechtenis voor een handjevol andere moorden. Het ging de advocaten ook heus niet alleen om het principe.

Vele dagen, weken zelfs, luisterde de rechtbank naar verhoren met minuscule details uit lang vervlogen dagen uit de penose-geschiedenis. Het ging de advocaten om hun visie, en om de visie van de rechtbank.

De advocaten wilden – nu – uitleggen waarom al deze details nodig waren: er zijn meerdere groepen en personen te bedenken die een motief hadden om Cor van Hout uit de weg te ruimen, meer in het bijzonder: John Mieremet, Stanley Hillis en Marokkaanse hasjhandelaren uit Utrecht.

Zelf bewijs aandragen

John Mieremet

De advocaten denken dat in deze door media beïnvloedde (of misschien overstelpte) zaak de verdachte Holleeder met zóveel punten achterstaat dat het niet genoeg is alleen de getuigenverklaringen die het bewijs tegen hem vormen te weerleggen.

Ze vinden dat ze ook zelf bewijs moeten leveren dat aantoont dat Cor van Hout niet in opdracht van Holleeder is doodgeschoten.

Vandaar alle detailvragen in hun verhoren en vandaar het pleidooi van donderdag waarin de geschiedenis van de top van de Amsterdamse onderwereld van 1995 tot 2003 minutieus beschreven werd.

Sam Klepper

Gedocumenteerd

Wat opvalt is dat hun belangrijkste stellingen uitermate goed gedocumenteerd zijn, door telefoontaps, getuigenverklaringen en processen-verbaal van allerlei slag.

Een paar voorbeelden.

Iedereen is het erover eens dat Klepper en Mieremet in 1996 een aanslag lieten plegen op Cor van Hout. Waar Astrid Holleeder stelde gehoord te hebben dat haar broer toen aan de moordenaar het huis van Cor aanwees komen Janssen en Malewicz met een reeks aan argumenten en feiten die aantonen dat Sam Klepper heel goed en precies zelf al wist waar Van Hout woonde. Astrid’s verhaal lijkt ongeloofwaardig.

Waar het Openbaar Ministerie en Astrid Holleeder stellen dat Cor van Hout dacht dat Willem Holleeder in 2000 achter de tweede aanslag op Van Hout zat, komen de advocaten met een overtuigende rij getuigen en argumenten dat Mieremet erachter zat en dat ook Van Hout dit zei te weten.

Wat dat laatste betreft: een agent die snel ter plaatse was begreep de dronken en tierende Van Hout verkeerd. Die had het toen over de door hem vermoede dader en het pakken van ‘dat vrouwtje dat achter de Maasstraat’ woonde, en een zoon. De verbalisant schreef ‘Holleeder’ terwijl Holleeder in 2000 geen zoon had. Maar Mieremet wel, met een vriendin die achter de Maasstraat woonde. Het is een detail.

Kraakhelder motief

Stanley Hillis

Waar het Openbaar Ministerie en de gezusters Holleeder erop hameren dat het motief van Holleeder om Van Hout te vermoorden de erfenis was (die Holleeder nooit kreeg), komen de advocaten met andere motieven. Zeker drie andere groepen/personen hadden een kraakhelder motief om Van Hout dood te laten schieten, de eerder genoemde drie: John Mieremet, Stanley Hillis en Marokkaanse hasjhandelaren uit Utrecht.

Het Openbaar Ministerie zal in de repliek tegenwerpen dat Holleeder onder één hoedje speelde met Mieremet, en later met Hillis en Soerel. Het is het bekende verhaal van het driemanschap (Holleeder-Hillis-Soerel) dat Janssen en Malewicz ook wel kennen. En de advocaten weten dat de rechtbank dat ook wel kent.

Het gaat er hen nu om twijfel te zaaien.

Almachtige slechterik

Het indienen van een verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis in de zaak Van Hout bood de advocaten de tijd en de gelegenheid nu al hun uitgebreide visie op de geschiedenis rond Holleeder en de rest van de Amsterdamse onderwereld te geven. En niet pas bij pleidooi.

De rechtbank kreeg nu al een alternatief voorgeschoteld op het beeld van Holleeder als de almachtige slechterik die zijn beste gabber Cor liet afknallen, en dat is heel belangrijk. Want de voorgeschiedenis van de moorden op Wim Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl wortelt in de voorgeschiedenis van de moord op Cor van Hout. Veel personen en motieven zijn dezelfde.

Cor van Hout

De kern van het proces

De moord op Cor van Hout is de kern het proces-Holleeder.

Als de rechtbank nu aan het twijfelen te brengen is dan kunnen de advocaten de drie rechters er misschien van overtuigen dat er in de volgende zaken ook alternatieve scenario’s denkbaar zijn. De rechters zullen dan bij de behandeling in de komende maanden de feiten in die zaken anders gaan zien en misschien meer geneigd zijn onderzoekswensen van Holleeder in te willigen.

Publiek en Openbaar Ministerie hebben hun oordeel over Holleeder allang klaar. Bij het pleidooi volgend jaar is het te laat om de geschiedenis van de Amsterdamse penose – en die van Holleeder – te herschrijven. Dan zal ook de rechtbank goeddeels haar oordeel al hebben opgemaakt.

Daarom namen Janssen en Malewicz donderdag het initiatief, en een essentieel voorschot op hun slotpleidooi.

Meer over de moorden waarvan Holleeder wordt verdacht in het boek De Liquidatie Dossiers.

De eerdere verslagen over de zaak:

De Vries legt aantekeningen over aan rechtbank (VIDEO)

Willem: ‘Nul reden om Cor dood te schieten’

Astrid: Dino liet met raketwerper schieten

Heineken-losgeld blijft een gevoelige kwestie

Verhalen uit de map van Peter de Vries

De Vries nam gesprek Holleeder vanuit EBI op (UPDATE2)

De Vries bood andere kijk op onderwereldmoorden (UPDATE2)

Astrid Holleeder leverde nog 16 nieuwe opnames

De Allesweter: een lang leven in de onderwereld (UPDATE)

Astrid Holleeder bestrijdt conclusies van de FIOD

Astrid: ‘Jesse Remmers en Sjaak B. deden Cor’ (UPDATE3)

Sonja Holleeder pleegde ‘nieuwe’ strafbare feiten

Wat is Goudsnip vergeleken met zes moorden?

Verrassende onthullingen door Astrid Holleeder (UPDATE)

Holleeder krijgt eigen gescheld en gedreig te horen

Sonja: ‘ik moest normaal blijven doen’

Sonja Holleeder sloot in 2017 tweede deal met OM

Eerste verhoor Sonja: kalm en oppervlakkig

Holleeder: Klepper achter aanslag Van Essen

Holleeder: de oorlog met de Joegoslaven

Holleeder: zussen provoceerden bij opnames

‘Astrid en Hakkelaar wilden erfenis Van Hout’

Holleeder: ‘Endstra was niet te begrijpen’

Hierom praat Holleeder over het Heineken-geld

Holleeder: ik had 8 miljoen bij Endstra ingelegd

Holleeder: ‘Astrid zei je moet Cor voor zijn’

Holleeder noemde de naam van de Allesweter niet